Jste zde

Začátek roku s radarovou polarimetrií v ESA

Kurz radarové polarimetrie, workshop POLinSAR 2015 a vědecký workshop BIOMASS

Ve druhé polovině ledna 2015 pořádá ESA v italském centru ESRIN sérii workshopů zaměřených na využívání dat radarové polarimetrie. Jedná se o kurz radarové polarimetrie (19.-23.), Mezinárodní workshop POLinSAR 2015 (26.-30.) a workshop zaměřený na misi BIOMASS (27.-30.).

Ty to akce podporují využívání dat stávajících a budoucích misí jako jsou Sentinel-1, BIOMASS, ALOS 2, mise RADARSAT, NovaSAR-S nebo SAOCOM.

Kurz radarové polarimetrie je pořádán v návaznosti na dva předchozí úspěšné ročníky s cílem vychovat generaci budoucích vědců, pracujících s daty dálkového průzkumu Země. Kurz je určen absolventům vysokých škol, doktorandům, mladým vědcům a uživatelům polarimetrických dat z evropských zemí a Kanady. Zájemci s ostatních států se rovněž mohou zúčastnit, z kapacitních důvodů bude dána přednost prvně jmenované skupině. Kurz je bezplatný, účastnící si však sami hradí cestovní a ubytovací náklady, stejně jako v případě dalších dvou workshopů.

V rámci pěti denního kurzu budou vysvětleny teoretické základy, algoritmy pro zpracování dat, datové produkty a jejich využití v různých aplikacích. Dále budou představeny dostupné nástroje a metody pro vědecké využití duálních a plně polarimetrických dat. V neposlední řadě kurz poskytne účastníkům informace o nejvyspělejších technologiích, metodách zpracování a aplikacích z oblasti radarové polarimetrie a polarimetrické interferometrie.

Workshopy POLinSAR 2015 a BIOMASS jsou primárně určeny vědcům a studentům, všem uživatelům dat DPZ, pracujích v oborech polarimetrie a polarimetrické interferometrie a zástupcům kosmického průmyslu.

Náplní workshopu POLinSAR 2015 bude například prezentování nejnovějších výsledků plných polarimetrických dat pořízených leteckými a družicovými systémy, podpora přípravy na příchod mise BIOMASS, prezentování budoucích polarimetrických misí plánovaných mimo ESA nebo prezentování výsledků projektu POLSARAP, který se zabýval přínosy těchto dat v aplikacích pro urbanismus. Na workshopu s názvem BIOMASS bude prezentován současný stav mise (konec fáze B1) a její předpokládné datové produkty. Bude zde rovněž otevřena diskuze v oblasti aplikací využívající SAR (pásmo P).

Přihlášku na kurz radarové polarimetrie je nutno odeslat do 30. září 2014. Do tohoto data je nutno rovněž zaslat abstrakty na workshop POLinSAR a BIOMASS. Registrace na tyto dva workshopy se otevírá 16. listopadu 2014.