Jste zde

Workshop programu Galileo pro učitele

Workshop Galileo Teacher Training programu ESA pro středoškolské učitele

ESA vyhlašuje již šestý kurz vzdělávacího programu Galileo Teacher Training (GTTP) určeného pro středoškolské učitele fyziky a přírodovědných předmětů z členských a spolupracujících států ESA. Hlavním tématem pětidenního pracovního workshopu bude Cosmic light, jakožto podpora Mezinárodního roku světla. Uzávěrka přihlášek je 21. září 2015 v 09:00 SELČ. Vybraní zájemci budou organizátory informováni nejpozději do 25. září 2015.

Workshop proběhne v termínu od pondělí 23. do pátku 27. listopadu 2015 v Technologickém centru ESA-ESTEC v nizozemském Noordwijku. Počet účastníků je omezen pouze na 20 osob, které budou vybrány na základě informací poskytnutých v on-line přihlášce dostupné ze stránky vyhlášení akce.

Účastníci workshopu budou mít možnost se seznámit s novými způsoby výuky zaměřené na vesmír, kosmickou vědu a astronomii. Na programu budou praktická cvičení i přednášky od odborníků ESA. Účastníci se také dozvědí řadu informací o vzdělávacích aktivitách ESA Education a nejnovější informace o kosmických a astronomických projektech ESA. Budou mít rovněž možnost zapojit se do celoevropské sítě pedagogů se stejným zaměřením.

Workshop je určen pro středoškolské učitele, jejichž studenti jsou ve věku 12 až 18 let.

Učitelé, kteří budou vybráni k účasti na workshopu, se zaváží, že po skončení akce budou:

  • prokazatelně a aktivně šířit znalosti získané na workshopu zorganizováním minimálně dvou informačních seminářů pro ostatní učitele, z nichž první se uskuteční nejpozději do šesti měsíců od workshopu ESA
  • šířit informace o vzdělávacích aktivitách Evropské kosmické agentury - například přednesením příspěvku na konferenci učitelů, šířením získaných informací do dalších škol publikováním článků v časopisech, bulletinech, na webových stránkách, blogu a podobně
  • zpracují pro ESA přehledovou zprávu o svých aktivitách ve výše uvedených oblastech – první po čtyřech měsících a druhou po roce od účasti na ESA workshopu

Vzhledem k tomu, že pracovním jazykem workshopu je angličtina, musí mít účastníci dostatečnou znalost jazyka, aby se mohli plně zapojit do všech aktivit. Účast je povinná na celém pětidenním workshopu, pro učitelé z členských států ESA je však zdarma. ESA uhradí náklady na ubytování v hotelu, místní dopravu z Noordwijku do centra ESTEC a zpět, obědy a občerstvení v průběhu workshopu a jednu společnou slavnostní večeři. Na základě předložených dokladů obdrží účastníci náhradu cestovních výdajů až do výše 200 Euro. Z vlastních prostředků je potřeba uhradit večeře (mimo slavnostní společné večeře hrazené ESA) a další osobní náklady. Účastníci musí mít své vlastní notebooky, přístup k internetu bude zajištěn v místě konání.

Česká kosmická kancelář přeje zájemcům z řad českých středoškolských pedagogů mnoho štěstí při výběru účastníků Galileo workshopu a žádá je, aby jí o svém zájmu zúčastnit se této akce informovali prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce, nebo e-mailem na adresu autora tohoto článku.