Jste zde

Workshop E-SGW 2016

Zúčastněte se prvního evropského workshopu SGAC

Space Generation Advisory Council se svými partnery v Budapešti organizuje od 26. do 27. února 2016 první evropský regionální workshop určený pro studenty a mladé profesionály se zájmem o kosmonautiku. Registrace je otevřena až do 22. února 2016.

European Space Generation Workshop 2016 (E-SGW 2016) se bude konat na místní technické a ekonomické univerzitě (Budapest University of Technology and Economics) ve spojení s mezinárodní konferencí H-SPACE 2016. Ta je zaměřena kosmický výzkum, technologie a vzdělávání. Účastníci workshopu budou rozděleni do tří pracovních skupin, v jejichž rámci budou pracovat na reportech, které budou později prezentovány na půdě Organizace spojených národů, Evropské kosmické agentury a dalších organizací. Mezi třemi diskutovanými tématy bude evropská spolupráce v oblasti malých družic, sdílení znalostí mezi mladou generací a experty na evropské úrovni a podnikání mladých lidí v kosmonautice v evropském kontextu.

Workshop je určen až pro 70 delegátů ve věku od 18 do 35 let. Všichni delegáti musí být zároveň členy SGAC. Registrace do SGAC je zdarma a zabere jen pár minut. Účastnický poplatek je stanoven na 60 euro a registrace je otevřena až do 22. února 2016. Registrační poplatek zahrnuje sobotní oběd a slavnostní večeři, drobné občerstvení během workshopu, prohlídku Budapešti, bezplatnou účast na konferenci H-SPACE 2016 a veškeré materiály distribuované v průběhu workshopu. Odkaz na registraci do SGAC i na workshop E-SGW 2016 je možné nalézt  v externích odkazech v levém menu.

SGAC je mezinárodní nezisková organizace, která podporuje zapojení mladých lidí do kosmonautiky a sdružuje více než 4000 studentů a mladých profesionálů po celém světě. V listopadu 2014 podepsala Česká kosmická kancelář s touto organizací Memorandum o porozumění. Mezi výsledky této spolupráce patří konference Czech Space Day nebo soutěž Czech Space Competition, které se konaly v minulém roce. Česká kosmická kancelář spolupracuje i na organizaci workshopu E-SGW 2016.

V případě zájmu o více informací nebo účast kontaktujte autora tohoto článku, který je národním kontaktním bodem SGAC pro Českou republiku a také jeden z organizátorů workshopu.