Jste zde

Výsledek Ministerské rady ESA 2016

Česká republika v Lucernu výrazně navýšila příspěvek do volitelných programů ESA

V pátek 2. prosince 2016 skončilo v Lucernu dvoudenní zasedání Rady Evropské kosmické agentury (ESA) na ministerské úrovni, v jehož průběhu se rozhodovalo o budoucím směřování ESA. Členské státy měly zároveň možnost zapojit se do nových volitelných programů a navýšit příspěvek v těch stávajících.

Česká delegace se této rady zúčastnila již třikrát. V roce 2008, při svém vstupu do ESA, do volitelných programů vložila celkem 23,029 milionu euro, v roce 2012 to bylo 30,33 milionu euro avšak v roce 2014 byl příspěvek nulový. Dobrou zprávou proto je, že česká delegace vedená náměstkem ministra dopravy Kamilem Rudoleckým v Lucernu příspěvek do volitelných programů výrazně navýšila, celkem o 71,52 milionu euro. Jedná se vyšší příspěvek než na předchozích třech Radách ESA na ministerské úrovni dohromady a českým pracovištím se tak otevírají nové příležitosti.

V následujícím textu budou stručně popsány jednotlivé volitelné programy, do nichž se Česká republika zapojila.

Pozorování Země

Do pátého období Rámcového programu pozorování Země (EOEP-5) česká delegace vložila 5 milionů euro. Tento program je základním programem ESA v oblasti pozorování Země a skládá se ze dvou komponent. První „Research Mission Component“ obsahuje definování, vývoj, stavbu, vypuštění a uvedení do provozu vědeckých družic pro pozorování Země. Druhá „Development and Exploitation Component“ se zaměřuje na vývoj přístrojů a technologií, definování nových misí, provoz družic a jejich vědecké využívání a vývoj nových aplikací a služeb. Česká delegace se dále rozhodla vstoupit příspěvkem 1,5 milionu euro do Evropského programu sledování Země (Earth Watch), konkrétně do elementu InCubed. Tento element má za cíl zlepšit konkurenceschopnost evropského kosmického průmyslu v oblasti pozorování Země a podporovat realizaci a vývoj inovativních technologií a služeb s potenciálem jejich budoucí komercializace.

Telekomunikace a navigace

V oblasti družicových telekomunikací český příspěvek směřoval do devíti elementů Programu pokročilého výzkumu v telekomunikačních systémech (ARTES). Celkem do nich česká delegace vložila 28,5 milionu euro. Tyto elementy pokrývají široké spektrum aktivit – dlouhodobé a strategické aktivity (Future Preparations), podporu konkurenceschopnosti evropského průmyslu (Core Competitiveness), komunikační systémy podporující evropský systém řízení letového provozu (Iris), novou telekomunikační družicovou platformu (NEOSAT), novou generaci mobilních telekomunikačních služeb (ICE), inovativní integrované aplikace a služby (IAP), telekomunikační bezpečnostní systém pro ochranu obyvatelstva či hraniční kontrolu (Govsatcom Precrusor), služby evropského přenosu dat (EDRS GlobeNet) a inovativní optické technologie (ScyLight). Česká delegace dále vstoupila částkou 2,2 milionu euro do Inovačního a podpůrného navigačního programu (NAVISP). Program NAVISP je zcela novým programem v oblasti družicové navigace a skládá se celkem ze tří elementů – realizace inovativních konceptů, technologií a systémů (Innovation in Satellite Navigation), podpory konkurenceschopnost evropského průmyslu (Competitiveness) a podpory priorit členských zemí (Support to Member States). Česká republika svůj příspěvek vložila do všech tří elementů.

Nosné rakety

Oblast nosných raket v letošním roce již zaznamenala výrazné navýšení rozpočtu a v tomto trendu pokračovala česká delegaci i v Lucernu. Do Programu přípravy budoucích nosných raket (FLPP) vložila 10 milionů euro. FLPP je základním programem v oblasti vývoje nosných raket a jeho úkolem je zajistit dlouhodobý přístup Evropy do vesmíru a podporovat vývoj kritických technologií pro budoucí nosné rakety. Cílem je snížit náklady, čas a rizika spojená s jejich následným vývojem v již konkrétních programech. Další příspěvek, 0,82 milionu euro, byl vložen do Programu vývoje raket Ariane a Vega (AVD). Tento program na FLPP navazuje a jeho cílem je vývoj nových nosných raket a rozvoj těch stávajících. Český příspěvek byl vložen do subelementu vývoje rakety Vega C a dále do subelementu pro zajištění cenově dostupného řešení pro vypouštění malých družic (LEE-LLL).

Obecné technologie

Obecný podpůrný technologický program (GSTP) je základním programem ESA v oblasti rozvoje klíčových technologií a Česká republika do něj vložila 15 milionů euro. Tento program umožňuje rozvíjet technologie napříč všemi doménami s výjimkou telekomunikací. GSTP má celkem tři elementy, celý český příspěvek směřoval do elementu 1 „Develop“, který cílí na vývoj technologií pro budoucí mise, pozemní aplikace a přístroje.

Pilotované lety a mikrogravitace

V oblasti pilotovaných letů a mikrogravitace Česká republika vstoupila do zcela nového Evropského rámcového průzkumného programu (E3P). Tento program v sobě zahrnuje aktivity, které byly v rámci ESA dříve součástí samostatných programů, a jeho cílem je podporovat špičkovou vědu a přinášet nové vědecké výsledky v aplikovaném i experimentálním výzkumu a podporovat pilotovaný a robotický průzkum sluneční soustavy. Program E3P se skládá z celé řady elementů, Česká republika vstoupila do dvou z nich celkovou částkou 1,5 milionu euro. Cílem elementu SciSpacE je podporovat špičkové vědecké projekty realizované zejména na palubě ISS. Element ExPeRT napomáhá výběru a technologické přípravě budoucích misí pro průzkum sluneční soustavy.

Sluneční soustava a vzdálený vesmír

Česká delegace vložila celkem 5 milionů euro do Programu rozvoje vědeckých experimentů (PRODEX). Jeho cílem je financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů a experimentů, které byly ESA oficiálně vybrány v rámci některého z povinných či volitelných programů. Tím dokáže do určité míry nahradit i národní kosmický program, který Česká republika stále nemá.

Sledování stavu kosmického prostoru

Do třetího období Programu sledování stavu kosmického prostoru (SSA) se Česká republika rozhodla vložit příspěvek ve výši 2 milionů euro. Program SSA pokrývá oblast monitorování blízkého kosmického prostoru a jeho cílem je vybudovat evropský systém pro předpověď stavu v tomto prostoru a systém varování před možnými hrozbami pro pozemní i kosmická zařízení.

V příloze tohoto článku (v levém sloupci) můžete nalézt kompletní tabulku všech programů a jejich elementů, do kterých Česká republika na Radě ESA na ministerské úrovni v Lucernu přispěla. V případě zájmu o více informací neváhejte kontaktovat autora článku.