Jste zde

ÚTEF ČVUT hledá spolupracovníky

Nabídka dlouhodobých studentských stáží na Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze nabízí dlouhodobé stáže pro studenty i absolventy středních a vysokých škol. Ty jsou zaměřeny na zpracování dat z vědeckého přístroje SATRAM umístěného na palubě družice Proba-V a na práci s elektrostatickým urychlovačem iontů Van de Graaff. Tato nabídka je jedinečnou příležitostí, jak se stát součástí přední vědecké organizace v České republice.

Databazový systém ESA ODI

Přijmeme studenta vyššího ročníku/absolventa VŠ na pozici softwarového inženýra v ÚTEF ČVUT na úkol konverze dat (soubory a výsledky z vlastního družicového zařízení SATRAM na oběžné dráze na palubě družice ESA Proba-V) do databázového systému ESA ODI. Pro tuto činnost je požadována znalost MySQL a některého z jazyků C, C++, Java, Matlab, Perl, PHP, znalost OS Linux výhodou. Předpokládaný rozsah práce je 120–160 hodin práce s ukončením nejpozději v červnu 2015. Pracovní smlouva může být určena formou jak dohody o práci, tak i částečného, případně plného úvazku v ÚTEF ČVUT. V případě dlouhodobé spolupráce nabízíme možnost účastnit se projektů s významnými světovými výzkumnými organizacemi (CERN, ESA, NASA), možnost dalšího vzdělávání, práci v mladém kolektivu a odpovídající finanční ohodnocení.

Řízení urychlovače částic

Přijmeme studenta vyššího ročníku/absolventa VŠ (úroveň alespoň Bc.) na pozici odborného technika pro obsluhu a údržbu urychlovače částic na ÚTEF ČVUT. Jde o iontový nízko-energetický urychlovač typu Van de Graaff, který slouží též jako laditelný zdroj mono-energetických rychlých neutronů. Pozice nabízí možnost širokého spektra úkolů od řízení samotného urychlovače, obsluhování svazků, terčů a vakuové komory až po pomoc s realizací a řízení fyzikálních experimentů pro vědecký výzkum, případně samostatná realizace projektu na urychlovači.  Vzdělání v technickém oboru nutné (zkušenosti výhodou), např. elektronika, mechanika nebo vakuová technika.

Zpracování dat z družicového zařízení SATRAM na palubě družice ESA Proba-V

Přijmeme studenta vyššího ročníku/absolventa SŠ/gymnázia na realizaci úlohy zpracování dat z vlastního družicového zařízení SATRAM na oběžné dráze na palubě družice ESA Proba-V. Zájem a základní znalost programování jsou nutné (např. C++, C, Java, Matlab – alespoň jeden z nich). Zájem o vědní (fyzikální) nebo technické obory je výhodou. Rozsah a specifika úkolů lze přizpůsobit podle schopností a časových možností studenta. Možnost vykonat větší část práce doma spolu s občasnou docházku na pracoviště ÚTEF ČVUT v Praze. Příležitost získat zkušenosti s činností v moderním, perspektivním oboru, finanční odměny, delší spolupráce nebo budoucího částečného zaměstnání.

Účast na fyzikálních experimentech na urychlovači

Přijmeme studenta vyššího ročníku/absolventa SŠ/gymnázia na školení a následné zapojení do práce s urychlovačem částic na ČVUT. Výběr ze širokého spektra možných úloh od řízení samotného urychlovače po obsluhování svazků a terčů až po realizaci a řízení fyzikálních experimentů pro vědecký výzkum. Zájem a zaměření o vědní (fyzikální) nebo technické obory je výhodou. Rozsah a specifika úkolů lze přizpůsobit schopnostem a časovým možnostem studenta. Možnost finanční odměny, delší spolupráce nebo budoucího částečného zaměstnání.

V případě zájmu o některou z výše uvedených stáží kontaktujte autora článku nebo přímo zodpovědného pracovníka ÚTEF ČVUT, kterým je doc. Ing. Carlos Granja, Ph.D. (carlos.granja@utef.cvut.cz).