Jste zde

Sympozium Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

CSO vystoupí na Sympoziu radiokomunikačního sektoru Mezinárodní telekomunikační unie v Praze

Celosvětové sympozium a seminář radiokomunikačního sektoru ITU proběhne ve dnech 2. až 4. března 2015 v budově elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Hlavním tématem bude problematika spojená se zaváděním a regulací radiokomunikačních sítí využívajících malé družice.

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), je specializovanou agenturou Organizace spojených národů (OSN), zodpovědnou za oblast informačních a komunikačních technologií, která koordinuje globální využívání rádiového spektra včetně družicových spojů.

Sympozium se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a je připravováno ve spolupráci ITU s FEL ČVUT v Praze a Českou kosmickou kanceláří, jejíž ředitel, Jan Kolář, zde přednese příspěvek o českcýh družicích a družicových přístrojích. Na akci zavítá přes 200 expertů z členských zemí ITU z akademické, výzkumné, výrobní i provozní sféry. Zúčastní se také ředitel Radiokomunikačního sektoru ITU, François Rancy.

Na sympoziu budou představeny současné i plánované projekty využití malých družic, které přednesou například zástupci NASA, ESA, ale také soukromých společností nebo evropských univerzit. Pro české účastníky z oblasti výzkumu, průmyslu, provozovatelů a státní správy je tato akce výjimečnou příležitostí k seznámení se současným stavem a budoucím vývojem v oblasti malých družic umožňující přípravu nových projektů i odpovídajících legislativních opatření. Účastnící budou mít rovněž příležitost se prakticky seznámit s plněním administrativních požadavků obsažených v Radiokomunikačním řádu ITU.

Součástí sympozia je také výstava a panelové postery v předsálí konferenčního sálu. Průběh jednání budete mít možnost sledovat také na webu akce (viz odkaz v levém panelu).