Jste zde

Studentské aktivity 2009

Čeští studenti se letos díky CSO opět mohou zúčastnit řady mezinárodních škol a soutěží v kosmonautice

Praha, 22. července 2009 - CSO letos opět podpořila studenty se zájmem o kosmonautiku. Ti nejúspěšnější se mohou i díky CSO účastnit letních škol kosmonautiky v Rakousku či Německu, festivalu vědeckotechnických projektů mládeže ESI v Tunisku, absolvovat Mezinárodní  kosmický kemp v USA a zúčastnit se Mezinárodní kosmické univerzity v NASA.

„V středně a dlouhodobém horizontu je hlavním cílem vzdělávacích aktivit České kosmické kanceláře přivést největší talenty z řad současné mládeže ke studiu vědních oborů souvisejících s kosmonautikou, kosmickými technologiemi a kosmickou vědou,“ říká doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ředitel CSO, a dodává: „Bez potřebného počtu vysoce nadaných mladých odborníků ve vědeckých a technických oborech je vážně ohrožena znalostní základna a ekonomika našeho státu, stejně jako celé Evropy. Mladé odborníky potom rády využijí české firmy, kterým se nyní otevírá stále více podnikatelských příležitostí v oblasti kosmonautiky, například formou účasti na vyhlašovaných projektech ESA.“

CSO také zorganizovala návštěvu zástupců Vzdělávacího odboru Evropské kosmické agentury (ESA Education Office) na pěti vybraných univerzitních pracovištích v Praze a Brně, kde se seznámili s jejich činností a představili studentské programy ESA. Byla také spolu se společností EURISY spoluorganizátorem mezinárodního semináře o problematice výchovy odborníků pro kosmické programy, kterého se zúčastnilo přes 50 expertů ze 14 zemí. Ve spolupráci s ESA zorganizovala CSO v Praze velký mezinárodní kurz dálkového průzkumu Země, kterého se zúčastnilo 60 studentů z 22 zemí.

Česká kosmická kancelář dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a univerzitami. Na jejich žádost poskytla odbornou pomoc při tvorbě nových studijních programů zaměřených na kosmonautiku a vědní obory na ní navazující například na ČVUT Praha nebo VŠB TU Ostrava.

U nejmladších žáků se CSO snaží vytvořit a udržovat zájem o vědu a moderní technologie a nenásilnou formou jim ukázat, jak jim může být kosmonautika a aplikované kosmické vědy ku prospěchu. Spolupracuje tak například s organizacemi Techmánia Plzeň na vzdělávacích aktivitách, s Dětskou tiskovou agenturou Domino a s Asociací malých debrujárů na popularizaci kosmonautiky nebo se společností AMAVET na odborném vzdělávání středoškolských studentů.