Jste zde

Standardy pro projektový management

Seznamte se s nejznáměšími standardy pro řízení projektů

Kromě ECSS standardů, které byly speciálně vytvořeny pro použití v kosmonautice, existuje i celá řada dalších. Mezi ty nejvýznamnější, které se zaměřují na projektový management, patří standardy PMBOK, PRINCE2 a ICB. Tyto standardy je možné si osvojit díky specializovaným kurzům, které jsou zakončeny certifikací.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

Standard PMBOK spravuje Project Management Institute (PMI), který se při jeho tvorbě inspiroval u americké armády. PMBOK vznikl v 70. letech 20. století a je nesjstarším standardem pro řízení projektů. Základním přístupem tohoto standardu je procesní pojetí projektového managementu. Dělí se na 9 znalostních oblastí, které dohromady tvoří model projektového řízení. Je možné se zúčastnit specializovaných kurzů a po jejich absolvování získat certifikát o znalosti tohoto standardu.

PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2)

Standard PRINCE2 je britským standardem, který byl vyvinut vládní Office of Government Commerce (OGC). PRINCE2 je nejrozšířenějším standardem v Evropě a, stejně jako PMBOK, se zabývá procesním pojetím projektů. Metodika se zakládá na 7 principech, tvoří ji 7 procesů a popisuje 7 témat. Celý standard je možné přizpůsobit na míru konkrétnímu projektu pomocí manuálu, který je jeho součástí. I PRINCE2 poskytuje specializované kurzy a certifikaci.

IPMA Competence Baseline (ICB)

Standard ICB je spravovaný organizací International Project Management Association (IPMA). Na rozdíl od předešlých dvou standardů, je ICB zaměřen spíše na schopnosti a dovednosti projektových manažerů. Procesní pojetí projektového managementu je v něm také přítomné, ale není na něj kladen takový důraz jako na manažerské kompetence. Ani tento standard není výjimkou a je možné se zúčastnit kurzu a získat certifikát.

Cena za absolvování kurzu a certifikaci se liší v závislosti na typu certifikátu a délce kurzu, ale pohybuje se zhruba mezi 10 000 až 50 000 Kč.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo standardům, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.