Jste zde

Spolupráce s XCOR Aerospace

CSO a XCOR Aerospace podepsaly dohodu o přípravě experimentů pro suborbitální lety

PRAHA, MOJAVE, 19. listopadu 2013 - Česká kosmická kancelář (CSO) dnes oznámila podepsání exkluzivní dohody s XCOR Aerospace. CSO se tak stává autorizovaným partnerem zajištění přípravy experimentů pro suborbitální raketový letoun Lynx®, který je v současné době stavěn v centrále XCOR v Mohavské poušti.

Lynx je navržený k letu po suborbitální dráze do výšky 100 km, bude startovat jako běžné dopravní letadlo a vracet se podobně jako raketoplán Space Shuttle. Při letech Lynx bude na dobu až tří minut dosaženo stavu mikrogravitace a vystavení drsnému prostředí na hranici kosmického prostoru.

Dnešním prohlášením se Česká kosmická kancelář připojila k celosvětové síti autorizovaných partnerů přípravy experimentů pro XCOR. CSO bude poskytovat kompletní služby zahrnující jak technickou, tak i administrativní podporu. Ta bude zahrnovat zamluvení letu, projektový management, hodnocení technického návrhu a bezpečnosti, pojištění letu a potřebnou exportní a importní administrativu. Dále bude Česká kosmická kancelář nabízet technické služby v podobě návrhu, výroby a kvalifikace experimentů, přenosu dat a telemetrie či vyškolení letových inženýrů. Podpora se také týká aktivit spojených s celou řadou experimentů s vědeckými, vzdělávacími či technickými cíly v oblasti výzkumu atmosféry, fyziky, mikrogravitace, planetárních věd, pozorování Země či věd o živé přírodě. Kromě akademických a firemních výzkumných příležitostí se v toto partnerství bude nabízet balíček služeb pro realizaci studentských misí a zvyšování veřejného povědomí.

"Partnerství s XCOR Aerospace, jedním z průkopníků a světových lídrů v oblasti komerčních kosmických letů, je důležitým krokem v naší snaze rozvinout pilotovaný kosmický program v naší zemi a přiblížit výhody kosmonautiky občanům České republiky," říká Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře. "Naši přímou účast ve využívání Lynx vnímáme jako jedinečnou a dosažitelnou příležitost k rozvoji kritických národních kapacit ve vědě a vzdělávání a inspirovat k novým způsobům myšlení a realizaci kosmického výzkumu. Věříme, že nám to dá dobrou šanci připravit efektivní projekty kosmického výzkumu s našimi partnery v zahraničí," dodává Kolář.

Česká kosmická kancelář usnadní a zajistí letové příležitosti na raketovém letadle Lynx tím, že koncovému uživateli poskytne informace o specifických požadavcích na experiment, jako jsou například podmínky prostředí, bezpečnosti, letového profilu a technická rozhraní s letounem. To platí jak pro automatické experimenty nevyžadující obsluhu v průběhu letu, tak i takové experimenty, u kterých je přítomnost vědce za letu nezbytná. Doplňkové služby zahrnují vyrobení, otestování a kvalifikaci experimentů v souladu s požadavky XCOR.

XCOR Lynx bude pro mnoho vědců představovat první krok při jejich praktické zkušenosti s kosmickým experimentem a ověření jejich činnosti před umístěním na palubu družice či kosmické stanice. Schopnosti letounu Lynx usnadní testování v reálných podmínkách, poskytne výzkumníkům prostor ke kontrole a přizpůsobení experimentů na zemi a k jeho opětovnému letu za méně než dvě hodiny, což je velkou výhodou na trhu.

CSO dodá hotové experimenty technikům XCOR Aerospace k uložení do jednoho ze čtyř nákladových míst v letounu a následný let po předem dohodnuté suborbitální dráze. Průměrná délka celého letu se očekává kolem 30 minut.

První raketový letoun XCOR Lynx Mark I zahájí lety v roce 2014 a bude dopravovat experimenty od těch nejmenších kolem 1 kg až po velké s hmotnosti 120 kg. Užitečné zatížení může být umístěno buď uvnitř přetlakové kabiny letounu, anebo vně a vystaveno okolním podmínkám včetně kosmického záření.