Jste zde

Společně do stratosféry

Česko-slovenská studentská soutěž o návrh nejlepších experimentů pro stratosférické balóny

Hvězdárna Valašské Meziříčí a Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) realizují projekt příhraniční spolupráce, soutěž Společně do stratosféry. Jejím obsahem je realizace studentských experimentů na gondole stratosférického balónu s celkovou nosností 3 kg. Návrhy do soutěže je možné přihlašovat do 28. února 2014.

Cílem soutěže je navrhnout a sestrojit přístroje pro společné balónové stratosférické lety. Soutěž je určena výhradně žákům posledních dvou ročníků základních škol (8. a 9. třída), středoškolákům a vysokoškolským studentům. Přihlásit se mohou jak jednotlivci, tak skupiny studentů pod vedením nejméně jednoho pedagoga jako garanta. Tato podmínka neplatí pouze pro účastníky z vysokých škol. Soutěžní skupiny mohou být věkově smíšené v libovolné kombinaci žáků a studentů všech tří školských stupňů.

Soutěž je vyhlášena ve Slovenské republice i České republice. Návrhy musí být rozpracovány na požadovanou úroveň, která je uvedena v přihlašovacím formuláři. Porota může autory návrhu v případě potřeby požádat o jeho doplnění. Návrhy je možné do soutěže přihlašovat na níže uvedené kontakty průběžně do 28. 2. 2014. S ohledem na předchozí zkušenost předpokládáme, že při každém ze dvou startů stratosférického balónu bude vyneseno 3-5 studentských experimentů. 

Nejzajímavější nápady na experimenty budou vybrány k realizaci, přičemž hlavním hlediskem hodnocení budou následující kritéria:

  • technické řešení experimentu, pokusu, měření (jeho náročnost, využití běžně dostupných komponent či přístrojů)
  • oblast zaměření experimentu (co chci zkoumat, měřit); preferovány budou experimenty v oblasti přírodních věd, životního prostředí, technologií
  • téma, které experiment řeší (proč to chci měřit) s ohledem na aktuálnost tématu, dosavadní výsledky či experimenty apod.
  • návrh následného zpracování naměřených dat, jejich interpretace a popularizace
  • posouzení realizovatelnosti experimentu (jde to přijatelně měřit či sledovat); budou posuzovány předpokládané finanční náklady, celková předpokládaná hmotnost experimentu (s ohledem na nosnost balónu), soulad návrhu s předpokládanou výškou doletu – cca 30-35 km); podrobnosti k technickým specifikacím najdete v příloze (Stratosférická sonda JULO-X, Technický popis riešenia)

Soutěžní návrhy odesílejte klasickou poštou nebo e-mailem výhradně na zveřejněných formulářích na následující národní kontakty:

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Libor Lenza

Vsetínská 78

757 01 Valašské Meziříčí

email: libor.lenza@astrovm.cz

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Jakub Kapuš

Tupolevova 5

851 01 Bratislava

email: jakub.kapus@kozmonautika.sk

Experimenty realizované v rámci tohoto projektu jsou vhodnou příležitostí, jak si práci se stratosférickými lety poprvé vyzkoušet. Obdobné projekty, avšak na vyšší technické úrovni, pravidelně pořádá též Evropská kosmická agentura ve spolupráci s DLR v Německu. Stratosférické balóny BEXUS (Balloon-borne Experiments for University Students) jsou každoročně vypouštěny z švédské základny ESRANGE a můžete se o nich dočíst v článku REXUS / BEXUS 2014-15 na odkaze v levém panelu.