Jste zde

Seminář o výzkumu planet

Seminář o příležitostech v planetárním výzkumu v programech Evropské kosmické agentuře

Česká kosmická kancelář ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádají seminář Příležitosti v planetárním výzkumu. Jeho náplní bude představit českým výzkumníkům příležitosti v planetárním výzkumu, zejména v rámci programů Evropské kosmické agentury.

Česká výzkumná pracoviště mají po vstupu České republiky do ESA jedinečnou příležitost přímo se podílet na formování jejího vědeckého programu a při aktivním zapojení získat exkluzivní přístup k naměřeným datům. Seminář má účastníkům ukázat možnosti a způsoby, jak se do aktivit ESA a jiných kosmických agentur v oblasti planetárního výzkumu zapojit a jakým způsobem získat dnes tolik potřebné finanční prostředky na stavbu vědeckých přístrojů, tak i na následné zpracování dat a jinou podpůrnou vědeckou činnost. Dále bude představena dosavadní činnost některých českých pracovišť v oblasti výzkumu planet, jejich měsíců a meziplanetární hmoty.

Program

09:00 – Přivítání účastníků, představení CSO a MŠMT

09:15 – Plány ESA na výzkum planet a malých těles sluneční soustavy

10:00 – Aktuální příležitosti, možnosti financování

10:45 – Přestávka

11:15 – Představení aktivit českých výzkumných pracovišť

12:00 – B2B setkání

Akce se bude konat v úterý 27. listopadu 2012 od 9:00 v Malém zrcadlovém sále v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 8, Praha 1. Po každém bodu semináře bude dle potřeby následovat krátká diskuze a na závěr bude prostor pro individuální konzultace se zástupci CSO a MŠMT.

Registrace je otevřená do 26. listopadu 2012 nebo do vyčerpání kapacity sálu. Vstup na seminář je zdarma. Pro registraci využijte formulář, případně se obraťte na organizátora akce Michala Václavíka.