Jste zde

Registrace do systému EMITS

Zaregistrujte se do systému EMITS a zapojte se do projektů ESA

Pro každou novou organizaci, která má zájem o zapojení do projektů v rámci programů Evropské kosmické agentury (ESA) by měl být jeden z prvních kroků, které v této oblasti udělá, registrace do systému EMITS (Electronic Mailing Invitation to Tender System). Bez této registrace nemá organizace přístup k zadávacím dokumentacím tendrů. Bez registrace také nezíská tzv. Bidder Code, který je nutný k účasti v tendrech.

Registrace je bezplatná, může trvat od několika málo dnů u malých firem až po několik týdnů u velkých firem a vysokých škol. Registrace je dostupná v horním menu pod položkou „Entity Registration“.

Nejprve je nutné zadat jméno organizace, vybrat její typ a zemi, ve které je zaregistrována. Po uložení se zobrazí tzv. PIN Number. Toto číslo je nutné si poznamenat, protože slouží k přístupu k dotazníku a také může být potřeba při řešení potíží.

V dotazníku, který se poté zobrazí, se vyplňují obecné informace o dané organizaci, kontaktní údaje, projekty a produkty dané organizace, klíčoví zaměstnanci a vybavení, základní finanční údaje, informace o vlastnictví nebo dceřiných společnostech a dalších uživatelích a jejich rolích. Je nutné vyplnit všechny povinné informace označené červenou hvězdičkou a aby všechna světla svítila zelenou nebo oranžovou barvou (červená barva znamená problém a je potřeba vložené informace doplnit nebo upravit). Je doporučeno, aby se veškeré informace průběžně ukládaly. Po vyplnění celého dotazníku je nutné jej odeslat ke schválení. To může trvat až několik dnů, protože zaměstnanci ESA kontrolují všechny vložené informace.

Po schválení dojde k publikování dané společnosti na portálu EMITS. Všichni uživatelé také dostanou své přihlašovací údaje. Daná organizace však především získá přístup k zadávácím dokumentacím a obdrží Bidder Code, který je nezbytný k tomu, aby se mohla ucházet o tendry.

Pokud máte jakékoliv dotazy k řízení projektů v kosmonautice nebo systému EMITS, neváhejte kontaktovat autora tohoto článku.