Jste zde

Přístroje pro JUICE vybrány

Čeští vědci pošlou svá zařízení k Jupiteru

ESA rozhodla o výběru vědeckého vybavení sondy JUICE. Cílem mise je detailní průzkum planety Jupiter a jeho tří měsíců – Europy, Callisto a Ganymedu. Sonda na své palubě ponese jedenáct vědeckých přístrojů, na jejichž vývoji se podílejí také vědci z České republiky. Na cestu k Jupiteru se JUICE vydá v roce 2022 a ke svému cíli dorazí až v roce 2030.

Sonda JUICE je první z takzvaných velkých misí ESA, vybraných v polovině roku 2012 v rámci strategie Cosmic Vision 2015-2025. Z hlediska složitosti a finanční náročnosti se tedy jedná o velmi významnou a vědecky hodnotnou misi. Na základě požadavků vědecké komunity, která definovala cíle mise, bylo vytvořeno modelové vědecké vybavení vybraných typů přístrojů. Na jeho základě byla ve druhé polovině roku 2012 vyhlášena výzva k podání návrhů na konečnou podobu přístrojů mise JUICE. Zapojit se mohly nejenom týmy z členských států ESA, ale také ze Spojených států amerických, Ruska nebo Japonska. Celkem bylo přijato 31 návrhů vědeckých přístrojů podaných vesměs mezinárodními týmy. Nejvíc návrhů bylo evidováno pro zobrazující spektrometry v infračervené a ultrafialové oblasti a přístroje zkoumající plazma.

Tři česká pracoviště byla součástí mezinárodních konsorcií na tři přístroje pro misi JUICE. Úspěch zaznamenal Ústav fyziky atmosféry a Astronomický ústav AV ČR, které jsou součástí konsorcia na přístroj RPWI pro měření elektrických a magnetických polí. Konsorcium je vedeno Švédským institutem kosmické fyziky v Uppsale. Přístroj bude zkoumat radiové a plazmové vlny v magnetosféře Jupiteru a Ganymedu, v blízkosti ostatních výše jmenovaných měsíců a též interakci měsíců s magnetosférou Jupiteru. Astronomický ústav je zodpovědný za vývoj a výrobu radiačně odolného nízkonapěťového napájecího zdroje. Ústav fyziky atmosféry se podílí na vývoji a stavbě vícesložkového nízkofrekvenčního přijímače elektromagnetických vln, na řízení mezinárodního konsorcia celého přístroje a bude zajišťovat biologickou čistotu všech jeho subsystémů (tzv. planetární ochranu).

Astronomický ústav je také součástí konsorcia, vedeného Královskou univerzitou v Londýně, které uspělo s návrhem přístroje J-MAG. Ten má za úkol zkoumat interakci Ganymedu s magnetosférou Jupiteru a pomocí měření indukovaného magnetického pole odhalit podpovrchové oceány na Ganymedu, Europě a Callisto. Astronomický ústav se v rámci týmu bude podílet na vytvoření globální numerické simulace interakce Ganymedu s magnetosférickým plazmatem planety Jupiter.

Z trojice českých pracovišť bohužel neuspěla Matematicko-fyzikální fakulta UK, jež byla součástí konsorcia na přístroj CEPAGE vedeného Astrofyzikálním a planetárním výzkumným ústavem v Toulouse.  Přístroj, který bohužel nebyl vybrán pro umístění na sondu JUICE, měl sloužit k měření nabitých částic v okolí Ganymedu. Matematicko-fyzikální fakulta UK měla k vývoji přispět elektronikou pro elektronový spektrometr.