Jste zde

Pracovní plán ARTES 1

Příležitosti v programu ESA ARTES 1 pro rozvoj telekomunikací v roce 2014

Programová rada ESA pro oblast telekomunikací schválila pracovní plán programu ARTES 1 na rok 2014. V rámci elementu 1 jsou prováděny systémové studie a jiné přípravné aktivity v telekomunikacích. Plán na rok 2014 předpokládá realizaci 14 aktivit plně hrazených ESA s rozpočtem do 5 milionů eur.

Hlavním cílem elementu 1 programu ARTES (Advanced Research in Telecommunication Systems) je definovat v dlouhodobém horizontu požadovaný stupeň rozvoje technologií nezbytných k realizaci telekomunikačních programů a jejich vhodnou časovou synchronizaci mezi sebou. Aktivity pracovního plánu jsou rozděleny do čtyř kategorií:

  • Podpora strategie
  • Systémy a technologie příští generace
  • Integrace pozemních a kosmických systémů
  • Podpora standardizačních aktivit

Níže představujeme několik vybraných aktivit, která by mohly potenciálně oslovit tuzemské zájemce. Jednou z důležitých úloh elementu 1 ARTES je identifikace možných strategických partnerství s cílem podpořit průmysl členských zemí. Další aktivita v rámci této kategorie se zaměřuje na podporu výzkumu v oblasti družicových telekomunikací, realizovaného v rámci sítě SatNEx IV, která je podpořena částkou 600 tisíc eur na dobu 4 let.  SatNEx byla založena roku 2004 celkem 22 partnerskými vědecko-výzkumnými organizacemi a univerzitami pod vedením Německé kosmické agentury (DLR). Další aktivitou v této kategorii je studie proveditelnosti na vytvoření fondu kosmických inovací (Space Innovation Fund – SIF). Tento by měl za cíl usnadnit vznik nových společností, produktů, služeb a aplikací, jako přímých výsledků programů ARTES. Cílem studie bude vyhodnocení životaschopnosti SIF definováním jeho zaměření, struktury, potenciálních zdrojů podpory a očekávaného dopadu jeho činnosti.

Jiná aktivita se bude zaměřovat na monitorování čínského družicového telekomunikačního průmyslu a jejím hlavním cílem bude identifikovat příležitosti pro případnou spolupráci mezi Čínskou lidovou republikou a zeměmi participujícími na programu ARTES. Klíčovou částí chystané studie bude porovnání silných stránek telekomunikačního průmyslu členských zemí ARTES s průmyslem Číny. Předpokládaná doba trvání aktivity je 15 měsíců s celkovým rozpočtem 250 tisíc eur.  V rámci jiné aktivity se počítá s ověřováním inovativních technologií, kde se dá předpokládat, že projektová výzva bude široce zaměřená a bude pokrývat všechny aspekty hodnotového řetězce – používané protokoly, management zdrojů, užitečné zatížení, pozemní zařízení, subsystémy, technologie a podobně. Předpokládaná doba trvání aktivity je 15 měsíců s celkovým rozpočtem 300 tisíc eur.

Další aktivita předpokládá realizaci studie v oblasti cenové efektivity družicových systémů integrovaných do pevných širokopásmových sítí. Předpokládá se, že potrvá 12 měsíců s celkovým rozpočtem 200 tisíc eur a bude převážně zaměřena na technická řešení, která mají největší potenciál poskytovat širokopásmové připojení. Další aktivita se bude zabývat mapováním moderních materiálů a inovativních výrobních postupů s potenciálem použití v oblasti telekomunikací. Předpokládaná doba jejího trvání je 12 měsíců s celkovým rozpočtem 250 tisíc eur. Nakonec jmenujme například projekt zaměřený na rozvoj družicových telekomunikačních sítí s využitím pro vícero služeb. Cílem aktivity s trváním 15 měsíců a rozpočtem 300 tisíc euro je navrhnout vhodnou charakteristiku signálu UHF, který by umožnil evropským uživatelům efektivnější využití zdrojů spektra.

V případě zájmu o bližší informace o konkrétních aktivitách a doporučení postupu, jak se do projektů zapojit, prosím kontaktujte autora článku.