Jste zde

Pardubický výzkum pro rakety ESA

První česká společnost se zapojuje do vývoje nosné rakety příští generace

Praha, 22. listopadu 2010 – V rámci členství České republiky v Evropské kosmické agentuře se podařilo poprvé prosadit českému pracovišti také v programu vývoje nosných raket. Stalo se tak 10. listopadu 2010, kdy byla podepsána smlouva mezi zástupci české chemické firmy SYNPO a.s. a španělské společnosti EADS CASA Espacio.

Na základě této smlouvy se České centrum nanostrukturovaných polymerů a polymerů na bázi obnovitelných zdrojů (Nanocentrum), které je výzkumným pracovištěm firmy SYNPO, stalo členem mezinárodního týmu, který řeší projekt ESA na konstrukční návrh nových palivových nádrží rakety. Firma SYNPO bude mít na starosti výzkum a vývoj speciální polymerní vrstvy (liner) v kompozitních nádržích na kapalný kyslík a vodík. Polymerní liner musí mít výborné bariérové vlastnosti a současně vysokou houževnatost při teplotách kapalného vodíku.

Česká kosmická kancelář pořádá tradičně setkání s vedoucími pracovníky různých tematických programů ESA, na nich se české organizace mají možnost seznámit s konkrétními oblastmi a možnostmi účasti na evropských kosmických programech. Seminář uspořádaný v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na jaře letošního roku byl první z oboru raketových nosičů. Na jeho základě pracujeme s několika pracovišti na jejich možném zapojení do programu ESA a věřím, že firma SYNPO nebude jediným českým pracovištěm v programu nosných raket ESA,“ říká Šimon Kavan, vedoucí Odboru nosných raket České kosmické kanceláře.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zapojit do tak prestižního programu, jakým vývoj nových kosmických nosičů je,“ říká Jiří Zelenka, vedoucí Nanocentra ve firmě SYNPO. „Velmi nám pomohla podpora České kosmické kanceláře, která dojednala s ESA nejvhodnější způsob našeho zapojení. Pro přijetí projektu byly pak důležité i odborné znalosti, které jsme získali při řešení projektu dotovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Spolupráce na projektu ESA nám pomůže nabýt řadu nových zkušeností.

Cílem projektu je snížit hmotnost nosiče a tím umožnit vynášení těžších nákladů na oběžnou dráhu. Vyvinutý liner využije EADS CASA Espacio k přípravě ověřovacího laboratorního modelu palivové nádrže na kapalný vodík. Projekt je součástí programu ESA zaměřeného na vývoj budoucích nosičů, který má za cíl zabezpečit konkurenceschopnost Evropy v oblasti nosných raket i po roce 2020. Nová generace nosných raket by měla nahradit stávající raketu Ariane 5.

Lze bez nadsázky říci, že SYNPO je českým průkopníkem v ESA programu přípravy vývoje budoucí nosné rakety, který ukazuje cestu dalším potencionálním účastníkům z ČR. Úspěšným řešením projektu získá SYNPO reálnou možnost podílet se v budoucnu na výrobě nových evropských nosných raket.