Ovlivněte výzkum na ISS

Příležitost k definování směru výzkumu biologie rostlin v podmínkách mikrogravitace

Evropská kosmická agentura (ESA) vyzývá vědeckou komunitu k účasti na diskuzi o budoucím výzkumu zaměřeném na biologii rostlin v podmínkách kosmického letu, zejména pak vlivu mikrogravitace. Cílem workshopu bude nejenom zjistit zájem evropských vědců, ale také definovat stěžejní oblasti, na něž by se měl výzkum zaměřit. Výstupy poslouží jako důležité podklady pro tvorbu výzvy na předkládání projektových záměrů na experimenty.

Workshop se uskuteční v nizozemském středisku ESA ESTEC v pondělí 20. listopadu 2017 od 11:00 do 17:00. Zástupci ESA na něm také představí dostupné relevantní vědecké vybavení na Mezinárodní kosmické stanici ISS a dalších výzkumných platformách. Neboť jednou z podmínek v připravované výzvě bude co nejvíce využít stávající vědeckou aparaturu a vědecké týmy s tím musí v návrhu počítat. Specifická výzva k předkládání projektových záměrů bude vyhlášena v příštím roce. Českým vědcům se otevírá jedinečná příležitost zapojit se do její přípravy a ovlivnit tak směrování biologického výzkumu ESA v podmínkách mikrogravitace.

V případě zájmu o účast (i prostřednictvím videokonference) na workshopu kontaktujte autora článku, který je zároveň hlavním českým delegátem v Programové radě ESA pro pilotované lety, výzkum v mikrogravitaci a průzkum sluneční soustavy (PB-HME), na email vaclavik@czechspace.cz. Zmíněný kontakt můžete využít i pro jakékoli další dotazy a komentáře.