Jste zde

Odysseus odstartoval

CSO vyhlašuje novou mezinárodní soutěž Odysseus

Odysseus II je projekt, který zaštiťuje celoevropskou soutěž Odysseus, jejímž cílem je inspirovat mladé lidi k zapojení do výzkumu vesmíru. Soutěž je organizována osmnácti evropskými partnery, většinou univerzitami a vzdělávacími a kosmickými agenturami (např. Technická Univerzita v Grazu, Dánská Technická Univerzita, Britská kosmická agentura nebo Evropské výcvikové centrum mladých kosmonautů Transinne). Ti se podílejí především na organizaci jednotlivých etap soutěže v daných regionech.

Patří mezi ně i Česká kosmická kancelář, která zajišťuje národní kola i regionální soutěže pro účastníky z České republiky, Slovenska, Rumunska a Srbska. Celá soutěž se koná za podpory významných kosmických agentur, jako je např. Evropská kosmická agentura (ESA) nebo Francouzská kosmická agentura (CNES), ale i dalších vzdělávacích institucí, podporujících aktivity vztahující se ke kosmickému výzkumu a aplikacím.

Do soutěže se mohou zapojit všichni žáci a studenti ve věkovém rozmezí 7 až 22 let a jejich učitelé, kteří mají zájem poznávat vesmír a přírodu v oborech jako je astronomie a kosmonautika.

Uzávěrka přihlášek soutěžních projektů studentů středních a vysokých škol je 29. ledna 2016. Soutěžní příspěvky od žáků základních škol přijímají organizátoři soutěže Odysseus do 31. března 2016.

Soutěž je rozdělena do 3 věkových kategorií, pro které jsou stanovena následující témata:

Skywalkers jsou žáci od 7 do 13 let, kteří soutěží a předkládají svůj projekt individuálně. Jejich úkolem bude zaslat obrázek (kresbu nebo malbu) v tištěné či elektronické formě na jedno z témat:

 • Evropa v kosmu (např. Chodíme po kometě)
 • Sluneční soustava a kosmický výzkum (např. Jak Země vypadá z povrchu Měsíce či Venuše)
 • Lidské bytosti na Marsu
 • Astrobiologie – Hledání života ve vesmíru (např. Civilizace, která je mnohem technologicky vyspělejší, než ta naše).

Pioneers jsou žáci a studenti od 14 do 18 let, kteří jsou součástí 3-4členného týmu včetně učitele. Jejich úkolem bude zasílat vypracovaný projekt na jedno ze čtyř okruhů témat:

 • Evropa v kosmických misích
 • Sluneční soustava – vědecké chápání vesmíru
 • Lidé na Marsu
 • Astrobiologie – hledání života ve vesmíru

Explorers jsou studenti denního vysokoškolského studia od 17 do 22 let, kteří soutěží individuálně nebo v 2 členném týmu. Za úkol budou mít rozpracovat formou projektu jedno z nabízených témat:

 • Galileo: Každodenní přínos kosmických aplikací
 • Copernicus: Pozorování Země
 • Rosetta: Průzkum vesmíru
 • Gaia: Sledování hvězd
 • Obecnější téma: Srovnání měření v terénu s družicovými daty

Výherci regionálního semifinále mohou získat počítačem řízený astronomický dalekohled či iPad, výherci celoevropského finále v kategorii středoškolských i vysokoškolských studentů získají možnost navštívit evropský kosmodrom v Kourou ve Francouzské Guyaně a minimálně 5 nejlepších bude mít možnost absolvovat odbornou stáž v některé z partnerských kosmických agentur a firem.

Soutěž byla vyhlášena 1. září 2015, přihlášky je nutné podat do 29. ledna 2016 prostřednictvím webových stránek soutěže Odysseus (viz odkaz v levém panelu stránky).

Regionální kola budou probíhat v první polovině května 2016, celoevropské finále začátkem července 2016. Další ročník soutěže proběhne i ve školním roce 2016-2017.

Pokud již do věkového limitu nespadáte, ale máte zájem pomoci některému vysokoškolskému či středoškolskému českému týmu s jejich projektem (chtěli byste být jejich mentorem či poradcem), můžete se přihlásit již nyní přímo prostřednictvím webového formuláře v levém panelu této stránky. Učitelé navíc mohou pomoci studentům přímo jako vedoucí jejich týmů a zúčastnit se regionálního semifinále i celoevropského finále. Učitel jakožto vedoucí týmu nemůže být současně i mentorem dalších týmů.

Soutěž je financována prostřednictvím Rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 (grantová smlouva 640218). 

Pro více informací kontaktujte autora tohoto článku prostřednictvím formuláře v levém panelu stránky.