Jste zde

Mechanism industrialization

Ověření schopnosti výroby mechanismů pro sluneční panely a požadavků kosmického průmyslu

Testování mechanismů pro rozevírání slunečních panelů

Trvání projektu: 2011

Vedoucí projektu: Petr Valášek

Předmětem projektu bylo vyrobit a otestovat tři kusy mechanismů pro rozevírání slunečních panelů družice do požadované polohy (Solar Array Deployment Mechanism). Mechanismy musely být vyrobeny v souladu s definovanými postupy a splňovat všechny technické parametry pro nasazení v kosmu. Protože tyto součástky na družici hrají kritickou roli z hlediska přívodu energie, jsou na ně kladeny vysoké požadavky.

Jedním z cílů společnosti je pojetí kosmických aktivit jako aktivit průmyslových. Tento projekt měl prokázat schopnosti českého průmyslu realizovat výrobu mechanismů pro použití ve vesmíru, ale i nastavení všech nezbytných procesů s využitím dosavadních zkušeností. Pro firmu to znamenalo, že se musely vytvořit zcela nové interní postupy, definovat nové procesy jak v oblasti managementu, řízení projektu a procesů, Product Assurance managementu a bylo nutné zvládnout kvalifikaci specifických procesů.

Celkem byly v rámci projektu vyrobeny tři kusy mechanismů, které vyhověly všem náročným testům. Projekt byl realizován ve spolupráci s ESA a francouzskou společností Thales Alenia Space, jež byla v projektu zahrnuta jako strategický partner pro potenciální budoucí spolupráci.

O společnosti Frentech Aerospace

Jde o českou společnost s téměř 90 zaměstnanci, která se od svého založení v roce 1994 zabývá výrobou a dodávkami přesné mechaniky, dílů a subsystémů od fáze prototypu až po sériovou výrobu. Od roku 1997 společnost dodává pro letecký průmysl a na základě zkušeností a znalostí procesů začala dodávat díly i pro kosmonautiku. Po vstupu ČR do ESA se Frentech aktivně zapojil do procesu vzdělávání s cílem předložit nabídky na kosmické subsystémy a získat některý z nabízených projektů.

Velkým úspěchem byl projekt na dodávku dílů pro radioteleskop ALMA na Evropské jižní observatoři v poušti Atacama, který se pro firmu stal odrazovým můstkem k dalším kosmickým zakázkám. Frentech pravidelně investuje do rozvoje technologií a systémů řízení a udržuje si tak svou konkurenceschopnost. V souvislosti s kosmickými projekty společnost také vybudovala dva čisté prostory a termální komoru pro testování mechanismů a kvalifikační procesy.

Co vám účast v projektu přinesla?

„Realizací tohoto projektu firma nabyla důležité zkušenosti, které dále zúročuje při jiných kosmických projektech. Na základě získaných zkušeností jsme investovali do nezbytných technologií, posílili své technické know-how, investovali do vzdělání managementu, vylepšili systém managementu jakosti, vypracovali novou dokumentaci, ve které jsme definovali specifické procesy, definovali svůj systém pro Configuration and Information Managemnt a PA management. Důležitou aktivitou bylo i studium norem ECSS. Několik měsíců po skončení projektu v dubnu 2012 společnost Frentech podepsala smlouvu na dodávku téměř 500 kusů mechanismů pro rozevírání slunečních panelů pro 81 družic IRIDIUM NEXT v hodnotě 1,9 milionu EUR, která je zatím největší komerční zakázkou na poli kosmického průmyslu v ČR."