Jste zde

Letní workshop ESA pro učitele

Šance pro české středoškolské učitele – zúčastněte se letního workshopu ESA

ESA pořádá v termínu 21. - 25. července 2014 tradiční letní pracovní workshop pro učitele přírodovědných předmětů, matematiky a příbuzných oborů ze středních škol a gymnázií, kteří vyučují žáky ve věku 12 až 18 let. Workshop se uskuteční v technologickém centru ESTEC v nizozemském Noordwijku. Uzávěrka přihlášek je 25. dubna 2014 ve 12 hodin.

Cílem pracovního setkání středoškolských učitelů z členských států ESA je představení nových forem výuky, získání nových dovedností a navázání kontaktů s pedagogy z dalších evropských zemí.  Účastníci se dozví více o vzdělávacích aktivitách a programech ESA i o současných technologických a vědeckých projektech ESA, jako je například projekt Rosetta – evropský lovec komet nebo o evropské nákladní lodi ATV, která dopravuje zásoby na Mezinárodní kosmickou stanici.

V rámci programu proběhnou i nejrůznější praktická cvičení, která účastníkům představí možnosti, které lze využít k výuce kosmonautiky a dalších přírodovědných oborů. Inspirující přednášky expertů ESA dají zúčastněným pedagogům možnost seznámit se s nejnovějšími misemi ESA a kosmickým výzkumem, který ESA provádí. Všichni zúčastnění budou mít i mnoho příležitostí k seznámení a navázání kontaktů s dalšími kolegy z Evropy.

Počet účastníků workshopu je limitován. Učitelé, kteří mají o účast zájem, musí vyplnit on-line přihlášku na webových stránkách ESA (viz odkaz v levém sloupci).  Součástí přihlášky je i stručný motivační dopis, který má obsahovat odpovědi na otázky „proč se chtějí workshopu zúčastnit“ a „jak budou znalosti získané na workshopu šířit dále mezi studenty“. Učitelé budou vybráni k účasti na workshopu na základě informací uvedených v přihlášce. Úspěšní žadatelé budou organizátory informováni o zařazení do kurzu do 16.5.2014.

Jednacím jazykem workshopu je angličtina - účastníci tedy musí mít dostatečnou úroveň jazyka k zvládnutí pracovních témat workshopu. Účast je povinná na celém workshopu. Účastníci musí mít svoje osobní notebooky, přístup k internetu bude na místě zajištěn.

Náklady na školení, místní dopravu, hotelové ubytování, obědy a občerstvení účastníků hradí Odbor vzdělávání Evropské kosmické agentury, náklady na cestu a večeře s výjimkou jedné společenské večeře si hradí účastníci sami.

Učitelé, kteří budou vybráni, se zaváží, že po skončení akce budou:

  • prokazatelně a aktivně šířit znalosti získané na workshopu zorganizováním minimálně dvou informačních seminářů pro ostatní učitele, z nichž první se uskuteční nejpozději do šesti měsíců od workshopu ESA
  • šířit informace o vzdělávacích aktivitách Evropské kosmické agentury - například přednesením příspěvku na konferenci učitelů, šířením získaných informací do dalších škol publikováním článků v časopisech, bulletinech, na webových stránkách, blogu a podobně
  • zpracují pro ESA přehledovou zprávu o svých aktivitách ve výše uvedených oblastech – první po čtyřech měsících a druhou po roce od účasti na workshopu

Další informace najdou zájemci na webových stránkách ESA Summer Workshop for Teachers 2014 na odkaze v levém sloupci.

V předcházejících letech se s pomocí a podporou České kosmické kanceláře tohoto učitelského workshopu zúčastnily již tři pedagogové z České republiky.

V případě vašeho zájmu o účast na workshopu informujte prosím autora článku prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na této stránce.