Jste zde

Kosmická akademie 2017

Odstartoval druhý ročník vzdělávacího projektu České kosmické kanceláře pro nadané studenty

O posledním letním prázdninovém víkendu proběhl v Praze první kurz druhého ročníku vzdělávací projektu pro nadané studenty Space Academy – Kosmická akademie 2017, kterou organizuje Česká kosmická kancelář s podporou grantu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním cílem Kosmické akademie je podchycení a rozšíření zájmu a osobní iniciativy mladých zájemců o kosmické vědy. Ti nyní často pracují a vzdělávají se samostatně, bez výraznější možnosti odborného vedení a kontaktu s podobně zaměřenými vrstevníky a komunitou vědců a odborníků, od nichž by mohli čerpat informace, zkušenosti a nadšení pro daný vědecký obor.

Díky vzdělávacímu programu Kosmické akademie tak poprvé v České republice funguje dlouhodobý projekt cílený na tuto specifickou skupinu nadaných a talentovaných studentů, který jim poskytuje maximální možnou odbornou i vědomostní podporu. Cyklu čtyř víkendových kurzů se účastní celkem 13 chlapců a děvčat ve věku od 10 do 18 let z různých měst České republiky. Jedná se o žáky základních škol i středoškoláky, kteří se velmi intenzivně a dlouhodobě věnují kosmonautice a astronomii, ale i dalším oblastem moderní vědy a techniky.

Formou přednášek o odborných tématech kosmonautiky, besed s předními českými vědci a exkurzí získají mladí účastníci nový náhled na historii, současnost a budoucnost kosmonautiky, astronomie a příbuzných věd v České republice i ve světě. Důležitým aspektem kurzů bude i vzájemný kontakt studentů mezi sebou a kontakty mezi posluchači a přednášejícími, které přinesou informace a znalosti, jež jsou v tomto nepříliš rozšířeném oboru jinak těžko dohledatelné. 

V průběhu prvního kurzu, v sobotu 2. září 2017, si účastníci vyslechli přednášku o životě kosmonautů na Mezinárodní kosmické stanici ISS a několik kratších informací o aktuálním dění v kosmonautice. Odpoledne navštívili pražské planetárium, kde si ve foyer prohlédli expozici zaměřenou na astronomii a kosmonautiku a poté shlédli program o vzniku Sluneční soustavy. Sobotní den zakončila večerní motivační beseda s jednou z velitelek vzdělávací soutěže Expedice Mars, Beátou Plaskurovou ze Slovenska. Ta pohovořila nejenom o svých začátcích s astronomií, ale i o tom, jak se dá dělat popularizace vědy s dětmi na základních školách a jak je důležité mít před sebou vytýčené dlouhodobé cíle.

V neděli 3. září 2017 se účastníci Kosmické akademie 2017 přesunuli do Dolních Břežan nedaleko Prahy, kde se již od pátku konalo semifinále mezinárodní vzdělávací soutěže Expedice Mars 2017. Dopoledne zde probíhala studentská vědecká konference věnovaná chystanému startu stratosférického balónu, na který účastníci Expedice Mars připravovali během semifinále své vědecké experimenty. 

Během podzimu letošního roku zorganizuje Česká kosmická kancelář ještě další tři víkendové kurzy druhého ročníku Kosmické akademie. Na nich se účastníci setkají s několika významnými osobnostmi české a československé kosmické vědy, zúčastní se zajímavých exkurzí a navštíví i ostravské science centrum Svět techniky. Původně neplánovanou a mimořádnou událostí bude setkání studentů zapojených do vzdělávacích programů České kosmické kanceláře s americkou astronautkou Dorothy Metcalf-Lindenburgerovou, které se uskuteční v rámci její návštěvy Prahy na konci září 2017.

Součástí programu Kosmické akademie 2017 budou i vzdělávací a popularizační přednášky a besedy na základních a středních školách po celé České republice. Žákům a studentům přiblíží kosmonautiku jako obor zajímavý a perspektivní ke studiu. Ukážou také čím, a jak pomáhá kosmonautika lidem v jejich každodenním životě.

Loňského prvního ročníku Kosmické akademie se zúčastnilo celkem 11 mladých zájemců. Během pěti podzimních víkendových kurzů vyslechli celkem 10 přednášek a 31 kratších informačních příspěvků. Besedovat s nimi přišli i tři osobnosti české kosmonautiky – Jan Kolář, ředitel České kosmické kanceláře; Luboš Perek, bývalý ředitel Astronomického ústavu a vedoucí Úřadu OSN pro kosmické záležitosti a Karel Pacner, vědecký novinář a spisovatel. Dále se uskutečnilo 5 motivačních besed s bývalými účastníky vzdělávacích soutěží a programů České kosmické kanceláře, kteří na sobě ukázali, jak pokračovat ve studiu zaměřeném na vědu a techniku. V každém víkendovém kurzu se uskutečnila i exkurze do instituce, jejíž činnost má vztah ke kosmonautice. Jednalo o Letecké muzeum v Praze-Kbelích, Science centrum Techmania v Plzni, Národní technické muzeum v Praze, Centrum kosmického výzkumu Hydronaut v Praze-Radotíně a Planetárium Praha.

V doprovodném programu Kosmické akademie 2016 se uskutečnilo celkem 36 školních vzdělávacích přednášek a besed s účastí 1777 posluchačů, většinou žáků základních a středních škol a gymnázií.