Jste zde

Inovační vouchery v Praze 2014

Česká kosmická kancelář se zapojila do Inovačních voucherů v Praze 2014

Česká kosmická kancelář se jako poskytovatel znalostí účastní letošní výzvy Inovačních voucherů v Praze. Hlavním cílem inovačních voucherů je podpora inovačních projektů v Praze a navázání kontaktů a spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, tzv. poskytovateli znalostí, a firmami, tzv. příjemci voucherů, na základě malého společného projektu, který má charakter transferu znalostí. Dalším cílem je zvýšení konkurenceschopnosti firem a zefektivnění komercializace výsledků výzkumu a vývoje výzkumných organizací. Tento projekt navazuje na pilotní výzvu, která se uskutečnila v loňském roce.

Inovační voucher představuje dotaci v hodnotě 75 000 až 200 000 Kč, která může pokrývat maximálně 70 % z hodnoty zakázky. Zbylých 30 % musí uhradit příjemce voucheru. Voucher je určen pro malé a střední firmy, které mají sídlo na území hl. m. Prahy, a mohou si za něj nakoupit služby od pražských výzkumných organizací. Hl. m. Praha, hlavní garant projektu, na letošní výzvu vyčlenilo celkem 13 000 000 Kč. Výhodou inovačních voucherů oproti jiným druhům dotace je administrativní nenáročnost.

Také samotná žádost o inovační voucher je poměrně jednoduchá. Firma, která má zájem o poskytnutí voucheru, si na webových stránkách odborného garanta, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ze seznamu výzkumných organizací vybere jednu a společně se domluví na projektu, na kterém pro tuto firmu bude daná výzkumná organizace pracovat. Firma poté vyplní a odešle krátký online formulář, avšak nejpozději 31. října 2014, kdy je poslední den pro přijímání žádostí o poskytnutí inovačních voucherů. Následuje formální přezkoumání a věcná kontrola podaných žádostí. Pokud bude výsledná suma všech nevyřazených žádostí vyšší než 13 000 000 Kč, proběhne v listopadu nebo v prosinci 2014 losování. V případě vylosování následuje podpis smlouvy. Projekt může být realizován mezi lednem a zářím 2015 a inovační voucher se proplácí až zpětně.

V rámci inovačních voucherů nabízí Česká kosmická kancelář analýzy projektových příležitostí v evropských kosmických programech, vyhledávání zahraničních i tuzemských partnerů a konkurentů, analýzy trhu a budoucího vývoje, analýzy uplatnění a rozvoje know-how a technologií dané firmy, školení a vzdělávání, přípravu experimentů pro suborbitální raketový letoun Lynx a další. Pokud Vás tato nabídka zaujala, více informací o výzvě i o nabídce České kosmické kanceláře naleznete v externích odkazech tohoto článku. Pokud máte zájem o více informací o nabídce nebo navázání spolupráce s Českou kosmickou kanceláří, kontaktujte autora tohoto článku, který má inovační vouchery na starosti.