Jste zde

IAC 2015 - den pátý

Postřehy z Mezinárodního astronautického kongresu 2015 v Jeruzalémě - pátek

Poslední den kongresu byl již plně poznamenán předčasným odjezdem účastníků. Mnoho z vystavovatelů brzy dopoledne začalo bourat stánky a rozdávat poslední zásoby propagačních materiálů. Fakticky tak doprovodná výstava IAC skončila o den dříve, než bylo plánováno. Stánek České kosmické kanceláře však stál až do oficiálního konce. V pátek byly návštěvníky stánku zejména izraelské děti a veřejnost.

Jan Kolář a Michal Václavík se zúčastnili pokračování Valného shromáždění Mezinárodní astronautické federace (IAF). V průběhu týdne se začali objevovat nesouhlasné reakce na přijetí Národního úřadu pro kosmický výzkum v KLDR (NADA) za člena federace. „Zástupci Korejského výzkumného institutu pro letectví a vesmír (KARI), předložili dokumenty bezpečnostního panelu OSN, z nichž vyplývá, že NADA je krycí název pro Severokorejský výbor pro kosmické technologie. Ten je již od roku 2013 na seznamu severokorejských organizací pod sankcemi OSN. Na Valném shromáždění IAF nebylo dosaženo dohody mezi jednotlivými členy IAF,“ říká Jan Kolář, ředitel CSO. Program následně pokračoval podle harmonogramu schváleného v pondělí. Jako první vystoupil Jan Kolář, viceprezident IAF pro finanční záležitosti. Federace je v dobré finanční kondici a rozpočet v roce 2014 i predikce na rok 2015 končí s přebytkem. Hlavní příjmové položky jsou členské poplatky a prostředky získané z pořádání Mezinárodního astronautického kongresu.

Zástupci organizátorů 66. Mezinárodního astronautického kongresu představili statistiky návštěvnosti a další údaje. Celkem bylo registrováno 2133 účastníků včetně deseti z České republiky. Nejvíce návštěvníků bylo ze Spojených států amerických (310), Německa (237) a Izraele (186). Doprovodná průmyslová výstava se odehrávala na ploše téměř 4000 m2, kde se představilo 103 pracovišť. Počet účastníků i vystavovatelů byl nižší než v minulých letech, ale podařilo se splnit požadované předpoklady. Novinkou byla organizace dvoustranných jednání, kterých se uskutečnilo více než 250.

Jedním z nejočekávanějších bodů Valného shromáždění byl výběr hostujícího místa IAC v roce 2018. „Ve hře byli tři kandidáti, kteří se představili již v pondělí. Na dnešním zasedání jsme byli seznámeni s výsledky interního hodnocení IAF. Velmi kladně byly hodnoceny jak Brémy, tak i Vídeň. Oba týmy mají zkušenosti s konáním velkých mezinárodních akcí a zvolená města disponují vhodnou infrastrukturou. V jejich blízkosti je také množství pracovišť se vztahem ke kosmonautice. Uruguayská Punta del Este může nabídnout kongresové prostory maximálně pro 2800 osob a je zde principielně možné IAC uspořádat, ale tým nemá zkušenosti s pořádáním akcí podobného rozsahu. Z interního hodnocení tak jako jednoznačný vítěz vyšly německé Brémy. Toto rozhodnutí bylo Valným shromážděním přijato konsenzem a nebylo tak nutné hlasovat,“ hodnotí Michal Václavík. Mezi poslední bod programu patřila volba čtyř nových viceprezidentů a prezidenta IAF, kterým se stal Jean-Yves Le Gall současný ředitel Francouzské kosmické agentury CNES.

Páteční podvečer patřil tradičnímu závěrečnému ceremoniálu, při němž byla předána vlajka IAF novému hostiteli. Tím je pro rok 2016 mexická Guadalajara, kde se bude ve dnech 26. až 30. záři konat 67. Mezinárodní astronautický kongres. V průběhu ceremoniálu byly předány ceny významným osobnostem i šikovným studentům a mladým profesionálům.