Jste zde

IAC 2014 - den čtvrtý

Postřehy z Mezinárodního astronautického kongresu 2014 v Torontu - čtvrtek

Čtvrteční kongresový den jsme zahájili vyslechnutím diskuze na plenárním zasedání o využívání Mezinárodní kosmické stanice (ISS) a dalších plánech na nízké oběžné dráze Země. Potvrdilo se, že ISS je prvním krokem pro cesty dále od Země. Současně její provozování přináší i řadu technický pokroků, které se promítají do tradičních oblastí pozemského života. Vývoj nových materiálů a výzkum proudění ve velkých rychlostech například umožnil navrhovat nové, efektivnější oběžná kola turbín a obdobných aplikací je nespočetně.

Na ISS se v brzké době uskuteční další experimenty a testy zaměřené na delší pobyt člověka. V březnu 2015 by měl na ISS začít roční pobyt jednoho amerického a jednoho ruského kosmonauta. Plánuje se připojení dalšího modulu, který vyzkouší v praxi techniku výstavby obytných prostor z nafukovacích modulů. Mezinárodní kosmická stanice je také platforma pro mezinárodní spolupráci, pro kterou jsou důležité standardní procesy i technická řešení. V tom je vše podřízeno zásadě dobrovolného dodržování dohodnutých standardů, např. univerzálního spojovacího mechanizmu, které jsou veřejně dostupné. Postupně se tento princip rozšiřuje na stále větší počet produktů nejen pro stavbu stanice ale i pro její provoz. Stále více společností i jednotlivců chápe nízkou oběžnou dráhu jako unikátní prostředí pro zkoušení a objevování nových možností a řešení založených na tom, že se dějí v prostředí mikrogravitace.

I dnes jsme mimo tradičních činnosti na našem stánku navštívili další kolegy-vystavovatele.  Velmi zajímavý rozhovor jsme měli s lidmi z francouzského technologického institutu F’SATI v Jihoafrické republice. „Tato země poslední roky v kosmonautice expanduje doslova raketovým tempem, a to hlavně díky přímé finanční podpoře ze strany státu. Institut byl založen v roce 1998 z iniciativy dvou místních univerzit, vzdělává desítky studentů v magisterském studiu několika technických oborů a kosmické systémy jsou jedním z nich. Pánů jsme se zeptali, jakou má institut historii. Příběh F’SATI je ilustrativní ukázkou toho, co bychom potřebovali v České republice. Jihoafrická vláda si uvědomila, že je potřeba něco udělat s rozvojem high-tech technologií a průmyslu, kterému pomalu ujíždí vlak a schopné mozky odchází do ciziny. Poté byl založen vládní fond, který vypsal veřejné zakázky na několik technologicky orientovaných témat včetně kosmonautiky,“ vysvětluje Michal Václavík z CSO. Institut F’SATI byl založen na základě úspěchu ve výběrovém řízení. Pomalu krok za krokem se rozrůstal a nyní produkuje schopné absolventy v oblasti vestavěné elektroniky pro kosmické systémy. Od svého vzniku vyprodukoval již osm start-up firem, z nichž sedm bylo pro svůj úspěch skoupeno velkými společnostmi. V listopadu 2013 byl z Ruska vypuštěn první jihoafrický CubeSat ZACUBE-1 sestavený studenty a pedagogy z F’SATI. Od té doby institut také prodává vlastní cubesatové komponenty, zejména součástky pro telekomunikaci. „Uvidíme, jak se podaří realizovat záměr v nové verzi Národního kosmického plánu ČR, který slibuje založit český národní kosmický program. Domníváme se totiž, že pokud se tak co nejdříve nestane, Česká republika se v kosmických technologiích hluboko propadne,“ dodává Josef Šobra z CSO.

Znalost návrhu a konstrukce malých družic, jakkoli je náročná, se dnes stává téměř rutinní činností každé větší technicky orientované univerzity. K tomu, aby se však jejich realizace podařila, je zapotřebí vhodných podmínek, zejména finančních. Profesor Anthony Moffat z Univerzity v Montrealu, který je duchovním otcem kanadské malé družice BRITE, s námi sdílel příběh prvního rakouského CubeSatu. Ten byl realizován studenty Univerzity ve Vídni díky finanční podpoře státu. Grant, který vídeňští studenti získali díky iniciativě jednoho osvíceného úředníka zajímajícího se o nanotechnologie, jim umožnil pobyt v Kanadě, při kterém se zúčastnili stavby malé astrometrické družice BRITE a při kterém se vše potřebné naučili. Po návratu do Vídně pak studenti pod dozorem svých kanadských kolegů sestavili vlastní CubeSat BRITE-Austria, který byl v únoru 2013 úspěšně vynesen na oběžnou dráhu Země.

Dále nám byl dnes představen velmi zajímavý projekt na vytvoření pravděpodobně nejkomplexnější webové encyklopedie kosmonautiky na světě. Pracuje na něm talentovaný publicista, editor a zapálený rocker Robert Godwin z vydavatelství CG Publishing, který je mimo jiné zakladatelem významného hudebního vydavatelství. The Space Library, webový portál v designu wikipedie, byl oficiálně zveřejněn teprve s počátkem kongresu v Torontu a v tuto chvíli obsahuje „pouhých“ 28 000 stránek. Přichystaných je však dalších 250 000 a další jsou v přípravě. „Pan Godwin zatím čeká, až na sebe projekt začne trochu vydělávat prostřednictvím darů a zejména předplatného, aby mohl přikoupit větší hostingovou službu. Jde o megalomanské dílo neuvěřitelného rozsahu a každý může obsah encyklopedie rozšířit. V tuto chvíli se největší část stránek věnuje historii kosmonautiky a to doslova den po dni. Jsou zde i sekce s profily firem a různých organizací, kosmických misí, kosmonautů a vědců, záznamy odborných přednášek a seznam publikací s celými obsáhlými dokumenty, sekce s audio a video záznamy a mnoho dalšího. V plánu je do encyklopedie přidat také profil České kosmické kanceláře a možná dojde i k určitému propojení s připravovanou novou databází kosmických těles Space 50, na které nyní CSO pracuje,“ popisuje Josef Šobra.

I dnes jsme pokračovali v účasti na technických a poradních výborech Mezinárodní astronautické federace (IAF). V této souvislosti je třeba zmínit, že některé výbory zasedaly už před samotným zahájením IAC. Pracovník České kosmické kanceláře, Michal Kuneš, se v pátek zúčastnil IPMC Workshopu. Do tohoto workshopu se zapojilo celkem 33 mladých profesionálů z 21 zemí, kteří byli rozděleni do pěti skupin, a každá z nich dostala za úkol zpracovat analýzu na určité téma. IPMC Workshop byl příležitostí, kdy se členové týmů mohli poprvé sejít, pracovat na analýze, prezentovat dosavadní výsledky a vyslechnout si doporučení od ostatních účastníků. Do té doby spolupracovali pouze prostřednictvím internetu. “IPMC Workshop byl pro mě skvělou příležitostí, díky které jsem mohl potkat celou řadu inspirativních mladých lidí z celého světa, z kosmických agentur, univerzit i z velkých mezinárodních firem. Společně s dalšími pěti kolegy pracuji na analýze zaměřené na identifikování manažerských nástrojů a přístupů pro zefektivnění spolupráce a konkurenceschopnosti uvnitř organizací i mezi organizacemi. Dnes jsme dokončili první verzi reportu, který by měl být hotový v prosinci,” shrnul své zkušenosti Michal Kuneš. Členy výboru IPMC  jsou i tradiční významné kosmické agentury i velké mezinárodní firmy, které díky této iniciativě mají možnost poznat pohled mladé generace.

Michal Kuneš dnes prožil opravdu náročný den a účastnil se také zasedání dalších výborů IAF, konkrétně SEOC a WD-YPP. První se zabývá vzděláváním, druhý aktivitami pro mladé profesionály. “Oba výbory jsou velice aktivní a mají celou řadu zajímavých aktivit pro mladé lidi tady v Torontu. Je ale smutné, že se kongresu neúčastní žádní mladí lidé z českých vysokých škol nebo firem. To samé bohužel platí také pro předešlé kongresy. Jedinci, se kterými jsme se v minulosti na kongresech setkali, reprezentovali zahraniční vysoké školy a firmy, které je vyslaly. Uvědomuji si, že není jednoduché a ani levné vyslat mladé lidi na zahraniční kongres, ale jsem si jistý, že tato investice by se v budoucnu vrátila, protože zkušenosti a kontakty zde získané jsou jedinečné a velice cenné. Během včerejšího dne jsem proto společně s kolegy ze Space Generation Advisory Council diskutoval způsoby, jak bychom to mohli změnit a účast českých studentů a mladých profesionálů podpořit,” optimisticky uzavírá Michal Kuneš.