FLPP

Future Launchers Preparatory Programme Period 3

Program přípravy budoucích nosných raket

Doba trvání programu: 2013 - 2018 (FLPP-3)

Celkový rozpočet: 207,00 mil. €

z toho pokryto: 132,67 mil. €

příspěvek ČR: 2,69mil. €

Členské státy,

Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Obsah

Program FLPP, který patří mezi volitelné programy ESA, byl zahájen v roce 2004. Program je členěn do několika období, která na sebe tematicky navazují, mnoho z aktivit je řešeno napříč jednotlivými obdobími. Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2008 částkou 0,50 mil. €. V listopadu 2012 se konala Rada ESA na ministerské úrovni, na které se rozhodovalo o finančním rámci a základní tematické náplni pro nové období. Česká republika se na této radě rozhodla do 3. období zapojit částkou 1,00 mil. €. Na Radě ESA na ministerské úrovni v prosinci 2014, kde se jednalo o prodloužení 3. období, se Česká republika rozhodla svůj příspěvek dále nenavyšovat. K navýšení příspěvku pro 3. období o 1,69 mil. € však došlo v listopadu 2015 během zasedání programové rady pro nosné rakety (PB-LAU).

Nosné rakety mají pro Evropu strategický význam a program FLPP si klade za cíl zabezpečit budoucí konkurenceschopnost v této oblasti v dlouhodobém období. Program FLPP je předchůdcem pro jiné programy rozvoje současných a vývoje budoucích nosných raket ESA a pomáhá k rychlejšímu a méně rizikovému vývoji potřebných technologií a systémů. FLPP je také klíčovým programem ESA pro rozvoj technologických a průmyslových kapacit a pro přípravu podkladů pro informované rozhodnutí o nejlepším budoucím evropském nosném systému, který bude schopný vyhovět evropským institucionálním potřebám a zároveň udržet konkurenceschopnost na komerčním trhu. Cílem je zvýšit spolehlivost, flexibilitu a dostupnost služeb poskytovaných evropskými nosnými raketami a zároveň snížit náklady na jejich vypouštění.

Pokračování 3. období navazuje na již započaté aktivity zaměřené na systémy, demonstrátory a technologie a dále obsahuje dodatečné aktivity nespecifické pro konkrétní typ nosné rakety. Aktivity v oblasti systémů se zaměřují na zkoumání konceptů budoucích nosných raket, raketových stupňů i pohonných systémů, dále potom na znovupoužitelný první stupeň, sledování použitelnosti technologií a demonstrátorů, navedení užitečného zatížení na dráhu a horního stupně zpět do atmosféry a technologie šetrnější k životnímu prostředí. Oblast demonstrátorů zahrnuje pohonný systém na kapalné, tuhé i hybridní pohonné látky, nádrž na kryogenní pohonné látky, raketový motor na tuhé pohonné látky, rám na uchycení raketového motoru, pouzdro pro sledování sestupu horního stupně do atmosféry, aerodynamický kryt užitečného zatížení a malou nosnou raketu (tzv. micro-launcher). Oblast technologií je zaměřena na pokročilé materiály a jejich zpracování, strukturu nosných raket, avioniku, pyrotechnické systémy, modelování a systémové nástroje, systémy pro oddělování stupňů a technologie pro pohonné systémy.

Kromě prodloužení 3. období programu FLPP až do roku 2018 se na Radě ESA na ministerské úrovni v prosinci 2015 rozhodlo také o ukončení vývoje rakety Ariane 5 ME (jedná se o evoluci v současnosti využívané rakety Ariane 5) a místo toho urychlení vývoje nové nosné rakety Ariane 6. Současně bylo rozhodnuto o vývoji rakety Vega C (jedná se o evoluci v současnosti využívané rakety Vega). Obě nosné rakety, Ariane 6 i Vega C, budou mít společný raketový motor na tuhé pohonné látky P120C. Raketa Vega C jej bude využívat jako první stupeň a raketa Ariane 6 jako postranní startovací bloky. Česká republika se však vývoje žádné z těchto dvou nových raket neúčastní.

Způsob zapojení

Každý rok vychází aktualizovaný pracovní plán a naplánované aktivity jsou v průběhu roku zveřejňovány v elektronickém systému pro publikování veřejných zakázek EMITS.

Současný stav

V roce 2013 začalo 3. období programu FLPP a v březnu vyšel pracovní plán na roky 2013 - 2015 (viz související články). Po navýšení příspěvku v listopadu 2015 je vytvořen prostor pro dokončení již započatých aktivit a zapojení českých pracovišť do nových aktivit.