Jste zde

Expedice Mars 2017 pokračuje

Soutěž pro nadané studenty z České republiky a Slovenska se přehoupla do finálové části

Již počtrnácté hledá Česká kosmická kancelář se svými partnery, Dětskou tiskovou agenturou Domino a Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity, mladé nadšené zájemce o vesmír, vědu a techniku. Mezinárodní vzdělávací soutěž Expedice Mars je unikátní formou dlouhodobé podpory nadaných českých a slovenských studentů ve věku 13 až 18 roků. Ti nejprve prochází soutěží jako její účastníci a po úspěšném absolvování všech postupových a výběrový kola až po finále mohou nadále působit na pozicích důstojníků a velitelů v dalších ročnících soutěže. Takto se soutěží Expedice Mars stále spolupracují i někteří účastníci prvních ročníků, kteří již dnes mají ukončená vysokoškolská studia a stojí na počátku své profesionální pracovní kariéry – často i v oborech s vesmírem souvisejících.

Expedice Mars 2017 vybrala o posledním prázdninovém víkendu svojí finálovou desetičlennou posádku těch nejlepších, z více než stovky přihlášených zájemců. Soutěž začala tradičně slavnostním startem ve výroční den letu prvního člověka do vesmíru. Od té chvíle se mohli hlásit desítky mladých zájemců o vědu a techniku do prvního kola soutěže, v rámci kterého se seznámili jednak s fungováním celé soutěže, ale museli i organizátorům formou motivačního dopisu objasnit, proč se do soutěže hlásí, co si od účasti v ní slibují a čím budou prospěšní a užiteční zbývajícím členům posádky.

V následující etapě si potom budoucí vesmírní kadeti zvolili jednu z pěti odborností, ze kterých se skládá konečná posádka mise na Mars. Kosmonautika je totiž multidisciplinární obor a proto i soutěž Expedice Mars umožňuje soutěžícím vybrat si oblast, ve které se cítí nejlépe. Budoucí mladí dobyvatelé vesmíru tak mohou předvést své znalosti a dovednosti v oborech palubní inženýr, planetární architekt, palubní lékař, palubní astronom nebo expediční dokumentarista. Ve vybrané odbornosti pro ně jejich velitelé a důstojníci, sami bez výjimky úspěšní finalisté dřívějších ročníků Expedice Mars, potom připravili zadání samostatného projektu, který museli zpracovat, a v případě postupu do semifinále i obhájit. Každoročně jsou mezi těmito pracemi i projekty, které by svojí odbornou vědeckou kvalitou i formou zpracování mohly plně konkurovat projektům ze soutěží jako je například „Sočka“, tedy soutěž Středoškolské odborné činnosti.

Letošní semifinále se uskutečnilo těsně před začátkem školního roku od pátku 1. září do neděle 3. září 2017 v Dolních Břežanech u Prahy. Do něj se probojovalo dvacet soutěžících z České republiky a Slovenska s nejkvalitnějšími projekty, vybranými veliteli ze všech pěti odborností soutěže. Semifinále bylo stejně jako v minulých ročnících náročné na fyzickou a psychickou odolnost soutěžících, kteří museli ukázat nejenom své odborné znalosti, ale i zvládnout práci v týmu a umění podřídit se zájmům celé skupiny oproti zájmům vlastním.

Oproti minulým ročníkům doznalo semifinále jistých změn. Letos poprvé všichni soutěžící pracovali během semifinále na jednom společném velkém úkolu – připravit a odzkoušet experimenty, které se budou na konci října vypouštět na stratosférickém balónu. Během necelých třech dnů tak připravila dvacítka soutěžících spolu se svými zkušenými veliteli gondolu balónu (to byla práce architektů) i počítačové řízení a napájení experimentů (na tom pracoval tým palubních inženýrů). Týmy astronomů a lékařů připravili vědecké experimenty, které se budou během letu realizovat. A dokumentaristé, jak již jejich označení napovídá, celou práci všech ostatních fotograficky i filmově dokumentovali.

Výsledek své práce představili semifinalisté Expedice Mars 2017 v neděli odpoledne na dvouhodinové studentské konferenci, které se zúčastnila i řada pozvaných hostů. A na úplný závěr přišel okamžik, kvůli kterému všichni přijeli a kvůli kterému se snažili svým velitelům ukázat to nejlepší, co v nich je – jmenování desetičlenné finálové posádky Expedice Mars 2017. Finalisty jsou, a symbolickou letenku na Mars od velitele Michala Vyvlečky obdrželi:

  • Alena Šindelářová, 15letá planetární architektka ze Žďáru nad Sázavou
  • Štěpán Pavlíček, 16letý planetární architekt z Dolního Bousova
  • Samuel Amrich, 18letý palubní astronom z Košic
  • Marco Souza de Joode, 15letý palubní astronom z Roztok u Prahy
  • Martina Daňková, 14letá palubní astronomka z Brna
  • Nikola Pospíšilová, 16letá expediční dokumentaristka z Olomouce
  • Marek Patočka, 17letý palubní inženýr z Třebíče
  • Filip Novotný, 15letý palubní inženýr z Jihlavy
  • Richard Mittner, 15letý palubní inženýr z Třebíče
  • Alexandra Danková, 18letá palubní lékařka z Porúbky

Ty všechny teď čeká závěrečná část soutěže a cesta po Evropě, během které navštíví středisko Evropské kosmické agentury ESOC, vědecká muzea a další instituce. A na úplný závěr letošního ročníku soutěže absolvuje pětice z nich ještě více než stohodinový simulovaný let na Mars v kabině, která bude postavena již potřetí na Hvězdárně ve Vyškově. Popřejme tedy všem „Letu zdar“!