Jste zde

Drop Your Thesis! 2015

Navrhněte studentský projekt realizovatelný v mikrogravitačním prostředí pádové věže ZARM

ESA Education Office vyhlašuje další kolo výzvy k podání experimentů v prostředí mikrogravitace v rámci programu ESA, Drop Your Thesis! 2015. Studentské týmy dostanou možnost realizovat svůj experiment v pádové věži v Centru aplikovaných kosmických technologií a mikrogravitace (ZARM) v Brémách. Uzávěrka přihlášek je 1. února 2015.

Do programu se mohou přihlásit dvou až čtyřčlenné týmy univerzitních studentů ve věku 18-32 let z členských a spolupracujících zemí ESA. Vyšší počet členů týmu a případná změna členů týmu během přípravy a realizace experimentu je možná pouze se souhlasem vedoucích představitelů programu. Tým musí předložit odbornou záštitu akademických pracovníků univerzity, na které minimálně jeden člen týmu studuje. Program Drop Your Thesis! umožňuje vybraným studentským skupinám vyzkoušet vědecké nebo technické experimenty související s jejich studiem, vědeckou nebo výzkumnou prací v mikrogravitačním prostředí 146 metrů vysoké pádové věže. Vybrané týmy budou své experimenty realizovat v průběhu října a listopadu 2015 během již sedmé kampaně Drop Your Thesis! 2015. Tým bude mít k dispozici až 5 samostatných shozů.

ESA Education Office poskytne studentům finanční podporu na pokrytí části nákladů na cestu a ubytování a/nebo hardwarových nákladů na přípravu experimentu. Týmy získají i možnost konzultovat svůj experiment s odborníky ESA, ZARM a ELGRA (European Low Gravity Research Association) po celou dobu přípravy, realizace i dokončování experimentu.

Stav mikrogravitace je ve 146 metrů vysoké pádové věži dosažen buď shozem pouzdra s experimentem z horní plošiny věže (délka trvání experimentu jee 4,7 sekundy), nebo za použití katapultu, který pouzdro vystřelí od spodní základny (délka trvání experimentu 9,3 sekundy). V obou případech je úroveň mikrogravitace přibližně 10-6 G. Úroveň mikrogravitace je při těchto experimentech lepší, než jaké bývá dosaženo při parabolickém letu a odpovídá úrovni, jaká je na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS či na jiných orbitálních platformách.

Podrobný popis podmínek způsobilosti studentů a experimentů pro účast v soutěži najdete na webových stránkách ESA věnovaných programu Drop Your Thesis! Další informace naleznete také v Erasmus Experiment Archive, databázi experimentů financovaných nebo spolufinancovaných ESA a uskutečněných během kosmických letů, na Mezinárodní kosmické stanici ISS a v rámci dalších experimentálních kampaní za posledních více než 30 let (viz externí odkazy).

V případě zájmu o účast v programu Drop Your Thesis! 2015 neváhejte kontaktovat Českou kosmickou kancelář, která vám poskytne další informace a odbornou pomoc a podporu.