CTP

Science Core Technology Programme

Program vývoje kritických technologií pro vědecké mise 

Doba trvání programu: průběžně s roční aktualizací rozpočtu

Roční rozpočet: od 10,00 - 30,00 mil € dle stavu misí

Příspěvek ČR: není absolutně vymezený, jelikož tento program ESA je hrazen z povinného příspěvku členských států

Členské státy

Všechny členské země ESA

Obsah

Program vývoje kritických technologií pro vědecké mise navazuje na technologický výzkumný program TRP. Jeho cílem je zajistit včasnou a efektivní přípravu klíčových technologií nutných pro realizaci misí vědeckého programu ESA. Technologie jsou v programu CTP dopracovány na úroveň pokusného modelu či součásti otestované v laboratoři pro podmínky kosmické mise (TRL 5).

Výběr aktivit v programu CTP je plně podřízen plánovaným či vybraným misím vědeckého programu ESA. Aktuálně se jedná o mise JUICE pro výzkum Jupiterových měsíců, rentgenovou observatoř ATHENA pro výzkum galaxií a misi PLATO, která je zaměřena na zkoumání planet mimo sluneční soustavu. Mise svojí náročností vyžadují, aby jejich klíčové prvky byly novátorské, a je tedy potřeba je vyvinout od samého počátku. Aby tyto práce nebrzdily stavbu vlastní družice či sondy, vyvíjí se s předstihem, právě v rámci technologických programů TRP a CTP. Na vybraných technologiích počíná práce i desetiletí před vlastní realizací mise. V rámci programu CTP se vyvíjejí rovněž obecné technologie uplatnitelné pro další mise.

Způsob zapojení

Podáním projektového návrhu na veřejné zakázky vypisované průběžně v systému EMITS, které reagují na aktuální obsah pracovního plánu programu.

Současný stav

Aktuálně je platný pracovní plán na rok 2014 s drobným přesahem do 2015. Tento plán obsahuje 33 nových aktivit.