Jste zde

CSO na Heads of Space Agencies Summit

CSO vystoupila ve Washingtonu na setkání vedoucích kosmických agentur

CSO se účastnila lednového Summitu vedení kosmických agentur a Konference o průzkumu kosmu ve Washingtonu, USA. Ředitel CSO Jan Kolář na konferenci vystoupil s vyžádanou přednáškou o multikulturních základech pilotovaných letů do vesmíru a na summitu agentur se účastnil diskusního panelu o přínosech průzkumu vesmíru pro člověka.  

Obě akce na společné téma průzkumu kosmu, pořádala ve dnech 9. -10. 1. 2014 Mezinárodní akademie astronautiky (IAA – International Academy of Astronautics).

IAA Space Exploration Conference

Hlavní témata:

  • Lidský faktor v kosmických letech
  • Vědecké cíle robotických misí
  • Otázky klíčových technologií a technických požadavků
  • Role soukromého průmyslu v průzkumu kosmu
  • Globální spolupráce jako nutná podmínka průzkumu vesmíru
  • Využití kosmických stanic pro přípravu robotických a pilotovaných misí

Jan Kolář přednesl přednášku v páté sekci o multikulturní povaze pronikání člověka do vesmíru, dosavadních zkušenostech a výhledech do budoucna. Vystoupení osmnácti dalších účastníků přinesla náměty společných letů k Měsíci, asteroidům a výhledově i k Marsu. Témata byla diskutována jak z hlediska vědecké potřeby získání dalších poznatků, tak po stránce technické, politické a kulturní.

Z přednesených poznatků vyplynulo, že mezi státy panuje vcelku shoda o způsobu technického řešení budoucích záměrů, ale větší překážku představují otázky politické a finanční. Problematika zapojování menších zemí do průzkumu vesmíru je zatím v pozadí, ačkoli zájem o účast ve výzkumu sluneční soustavy byl jasně deklarován několika přednášejícími ze zemí Střední a Východní Asie, Latinské Ameriky a střední Evropy. S problematikou také souvisí otázka vzájemného porozumění a efektivní komunikace mezi členy mezinárodních posádek, které vycházejí z různých kulturních i sociálních podmínek.

Konference přinesla řadu námětů pro další priority ze strany kosmických agentur a ze strany akademické obce návrhy na jejich řešení. Česká kosmická kancelář dostala příležitost a bude se podílet na dalším rozpracování předložených doporučení v rámci IAA.

Heads of Space Agencies Summit

Česká kosmická kancelář byla na summit pozvána, aby přispěla k diskusi o klíčových otázkách výzkumu kosmu – organizačních, technických i společenských. Celkem bylo přítomno na třicet zástupců kosmických agentur a jiných organizací podobného typu. Diskuse probíhala ve čtyřech panelech na tato témata:

  • Důležitost mezinárodní spolupráce
  • Provoz a rozvoj využívání kosmických stanic
  • Budoucí mise na nízké oběžné dráze, i ve vzdálenějším vesmíru
  • Přínos průzkumu vesmíru pro lidstvo

Ředitel CSO byl vyzván k účasti na rozhovorech ve čtvrtém panelu. Spolu se sedmi dalšími účastníky tak CSO dostala příležitost vyjádřit názor na užitečnost kosmonautiky v širším smyslu. To je důležité zejména pro malé země, jakou je i Česká republika, které usilují o zapojení do velkých ambiciózních projektů obvykle řešených velkými zeměmi.

Obvyklou překážkou v realizaci kosmických projektů je poukazování na finanční náročnost. Ta je bez dalších zdůvodnění přejímána médii a vytváří tak celkově nepříznivou atmosféru pro udělování nutné finanční podpory z veřejných financí. CSO proto vyjádřilo přímý nesouhlas s názorem, že kosmonautika a kosmický výzkum je pro společnost nákladný. Jestliže platí, že kosmonautika dneška je už neodvolatelně součástí našeho života v mnoha oblastech, nemůže být pravdou, že se jedná o činnost nákladnou. Ze stejného důvodu není možné považovat výdaje na průzkum sluneční soustavy za neužitečné. Kosmická komunita by měla proti rozšířenému názoru o nákladnosti kosmických aktivit důrazně bojovat.