Jste zde

Co nabízíme

Nabídka služeb CSO

Česká kosmická kancelář nabízí své poradenské a expertní služby v oblasti kosmických aktivit. Věříme, že naše několikaleté zkušenosti s pohybem uvnitř prostředí ESA, EU a jiných evropských organizací, znalost principů jejich fungování a živé pracovní kontakty s osobami na konkrétních pozicích napomůže rozvoji českých kosmických projektů i v budoucnu. Naše služby se dají rozdělit do dvou okruhů:

 

DLOUHODOBÉ PARTNERSTVÍ

Není vázáno na žádnou konkrétní  aktivitu a jehož  cílem  je posílení pozice pracoviště na národní  i mezinárodní úrovni,  budování kapacit  a vnitřního  know-how.

 • hledání zahraničních i domácích partnerů a komunikace s nimi
 • zastoupení a prezentace na tuzemských i zahraničních akcích
 • průběžné sledování projektových příležitostí
 • výhledové analýzy  příležitostí  a potřeb  v zájmových oblastech
 • vzdělávání pracovníků
 • propagace pracoviště v médiích

 

SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU

Má za cíl usnadnit pracovišti zapojení do konkrétní  aktivity a snížit administrativní zátěž  během přípravy i řešení projektu.

 • analýza konkrétní  příležitosti a spolupráce na tvorbě přípravných studií
 • nalezení domácích či zahraničních partnerů
 • komunikace s poskytovateli financí a národními delegáty
 • pomoc  s přípravou projektového návrhu
 • projektový management
 • prezentace a propagace výsledků