Jste zde

Česko-ruský workshop k Bion-M2

Proběhlo první setkání ruských a českých vědců ke spolupráci na návratové misi Bion-M2

Ve čtvrtek 23. června proběhl v Praze první společný workshop k přípravě vědecké aparatury pro misi ruské návratové družice Bion-M2. Celodenního jednání se zúčastnili zástupci jak domácích, tak i ruských výzkumných institucí. Hlavním bodem jednání bylo osobní představení jednotlivých partnerů a diskuze o vědeckých cílech i technických detailech.

Na workshopu byli přítomni vědečtí pracovníci Ústavu jaderné fyziky AV ČR, Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT, České kosmické kanceláře a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity na straně české a Institutu lékařsko-biologických problémů Ruské akademie věd a Spojeného ústavu jaderných výzkumů Dubna na straně ruské. První část prezentací se týkala představení výsledků měření radiačního prostředí při misích Bion-M1 a Foton-M4 a radiační zátěže na testovaných biologických vzorcích. Druhá rozsáhlejší část byla již věnována přípravě mise Bion-M2 a české vědecké aparatuře CZENDA (Czech Experimental Novel Dosimetry Assembly) / ЧЭНДА (Чешская Экспериментальная Научная Дозиметрическая Аппаратура) pojmenované na počest českého experimentálního fyzika Vincence Strouhala.

Diskutovaná podoba experimentu CZENDA obsahuje sadu pasivních a aktivních detektorů, biologické vzorky a podpůrnou řídící a napájecí elektroniku. Aktivními dozimetry bude dvojice detektorů založena na hybridním polovodičovém pixelovém detektoru Timepix a detektoru CANDY pro neutronovou dozimetrii. Jako pasivní dozimetry se využijí detektory stop v pevné fázi, termoluminiscenční detektory a jaderné emulze. Jako biologické vzorky se plánuje využít plazmidy a lišejníky.

O konečné podobě aparatury CZENDA a jejím zařazení do mise Bion-M2 se rozhodne na podzim letošního roku. Start návratové družice Bion-M2 je naplánován prozatím na rok 2021. Parametry oběžné dráhy jsou odlišné od předchozích misí a očekává se 5 až 6násobně vyšší radiační zátěž než v případě mise Bion-M1. Návratová část družice by měla přistát po 30 dnech.