Jste zde

Cassini Scientist for a day

Studenti, vyberte nový cíl vědeckého zkoumání pro sondu Cassini-Huygens u planety Saturn!

Mezinárodní vědecký tým pracující na misi Cassini-Huygens vyzývá evropské studenty k zapojení do soutěže, v rámci které bude vybrán jeden ze tří navržených cílů pro další práci této sondy na oběžné dráze planety Saturn. Uzávěrka soutěže je 6.12.2013.

Mezinárodní vědecký tým projektu Cassini-Huygens (NASA-ESA-ASI) vyčlenil část drahocenného pozorovacího času sondy pro vzdělávací účely. Mladí zájemci ve věku 10 až 18 roků se mohou na krátký čas stát členy vědeckého týmu a navrhnout další cíl vědeckého zkoumání planety Saturn a jeho měsíců. Úkolem je sepsat esej o délce 500 slov, která vysvětlí, proč jeden z navržených cílů má být v dalším období zkoumán. O výsledku rozhodne skupina expertů, která vybere výherce na základě v eseji předložených argumentů.

Příspěvky studentů z členských zemí ESA zapojených do programu Cassini-Huygens (Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) musí být předloženy národnímu koordinátorovi programu nejpozději do půlnoci 6. prosince 2013. V České republice jím je pan Zdeněk Urban (urban@pp.sknet.sk). V případě zájmu o účast v soutěži informujte prosím také autora článku z České kosmické kanceláře.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci nebo týmy až o 4 studentech. Každý student se smí zúčastnit pouze jednou. Eseje budou posuzovány ve věkových kategoriích 10 – 12, 13 – 15 a 16 – 18 roků. Vítězové obdrží od ESA dárkový balíček, čestný diplom a jejich eseje budou zveřejněny na webových stránkách agentury. 

Z textu výzvy nevyplývá, v jakém jazyce má být esej zpracována. Ale s ohledem na fakt, že ji bude hodnotit mezinárodní skupina expertů a nejlepší práce budou zveřejněny na webu ESA, lze předpokládat, že angličtina bude nejvhodnější.

Který ze tří cílů byste vybrali?

  • Iapetus
  • Dione
  • Saturn

Zvolte ten, který podle vás přinese nejlepší vědecké výsledky.

O sondě Cassini-Huygens

Mise Cassini-Huygens je mezinárodní projekt NASA, ESA a Italské kosmické agentury (ASI). V roce 2004, po téměř sedmileté cestě, vstoupila sonda jako první na oběžnou dráhu kolem Saturnu.

V lednu 2005 přistálo pouzdro Huygens na povrchu Titanu, jednoho ze Saturnových měsíců. Sonda Cassini Orbiter je v současné době stále na oběžné dráze Saturnu a poskytuje vědcům veliké množství informací o obří plynné planetě a jejích měsících.

Přistávací stupeň Huygens byl vyvinut ESA a mnoho evropských zemí bylo zapojeno i do vývoje dvanácti přístrojů na palubě Cassini Orbiter. Údaje, které se dosud vrátily zpět na Zemi, jsou studovány stovkami vědců z celého světa.