You are here

Mezinárodní den Měsíce

Příležitost si spolu s celým světem připomenout 20. července první přistání lidí na Měsíci

Valné shromáždění OSN přijalo v prosinci loňského roku rezoluci, kterou se vyhlašuje datum 20. července Mezinárodním dnem Měsíce. Na tento den připadá výročí prvního přistání člověka na Měsíci, které v roce 1969 uskutečnila posádka americké kosmické mise Apollo 11.

Stalo se tak na základě návrhu, který mezinárodní a nezisková organizace Asociace měsíční vesnice (Moon Village Association - MVA) předložila na zasedání Výboru OSN pro mírové využívání kosmu (COPUOS). Asociace měsíční vesnice byla také pověřena organizováním prvního Mezinárodní den Měsíce v letošním roce.

Mezinárodní den Měsíce bude každoroční akcí pořádanou pro širokou veřejnost a oslavovanou po celé planetě ve spolupráci s Úřadem OSN pro kosmický prostor UNOOSA. Smyslem a cílem Mezinárodního dne Měsíce je využít příležitosti významného výročí k propagaci významu kosmonautiky, vzdělávání veřejnosti seznamováním s přínosy, které kosmické lety přinášejí a seznamováním o způsobech udržitelném průzkumu a využívání Měsíce a na mezinárodní úrovni celosvětově zvyšovat povědomí o stavu a vyhlídkách lidstva při společných aktivitách na Měsíci a jeho okolí. Se souhlasem OSN se tato akce stane podporou globální spolupráce mezi zúčastněnými stranami po celém světě a motivací k účasti na tomto cíli pro budoucí generace.

Poprvé se Mezinárodní den Měsíce bude slavit 20. července 2022. Asociace Měsíční vesnice pro organizaci této  události ustavila Skupinu pro Mezinárodní Den Měsíce. Náplní této události bude řada vědeckých, vzdělávacích a kulturních akcí, pořádaných po celém světě. Centrální oslava se uskuteční ve vybraném hlavním městě, které bude vybráno v příštích týdnech.

Letošním tématem Mezinárodního dne Měsíce je „Lunar Governance“. Toto téma zdůrazňuje potřebu a celosvětovou snahu přistoupit k průzkumu Měsíce na základě spolupráce. Aby probíhala v harmonickém rozvoji, je zapotřebí domluvit a přijmout za své i pravidla, které se ve svých lunárních projektech zaváží všechny účastníci dodržovat. Kosmický výzkum Měsíce se v nadcházejících letech stane významným rysem světové kosmonautiky. I když sjednocení zájmů různých aktérů zúčastněných zemí je obtížný úkol, dosavadní zkušenosti potvrzují jeho užitečnost a případně i nutnost.

Stejně jako pro všechny státy i pro Českou republiku je Mezinárodní den Měsíce příležitostí se stala součástí mezinárodní komunity usilující o to, aby návrat lidstva na Měsíc byl lidstvu prospěšný, udržitelný a přístupný pro každého. Přihlásit se k této oslavě průzkumu Měsíce pod patronací OSN může libovolná organizace jak z průmyslu, tak z akademické obce, vzdělávacího či osvětového zaměření, komerční i nezisková.

Přihlašovací formulář spolu s dalšími podrobnějšími informacemi o organizaci i programu Mezinárodního dne měsíce je přístupný na webových stránkách IMD https://internationalmoonday.org. Na tomto odkazu jsou rovněž i aktuální zprávy o přípravě konkrétních akcí i vyhlášení soutěže na logo této významné akce.