You are here

Terra incognita biologie

Příležitost k účasti českých vědců na programu návratové družice Bion-M2

Česká kosmická kancelář navázala v minulém roce úzkou spolupráci s Institutem lékařsko-biologických problémů (IMBP) Ruské akademie věd, který se dlouhá desetiletí věnuje oblastem kosmické biologie a medicíny. Mimo pozemních experimentů a výzkumu na palubě Mezinárodní kosmické stanice využívá IMBP také samostatně letící návratové družice řady Bion. Na rok 2020 je naplánována mise Bion-M2, která představuje příležitost pro česká pracoviště k účasti na tomto výzkumném programu.

Prototyp družice Bion byl vypuštěn na oběžnou dráhu kolem Země v únoru 1966 a následovalo jej dalších jedenáct regulárních misí, z nichž poslední se uskutečnila v roce 1996. Program byl obnoven v roce 2013 vypuštěním modernizované návratové družice Bion-M1. Úspěšná mise dala zelenou pokračování a přípravě druhé družice, jejíž start je naplánován na konec roku 2020 nebo začátek roku 2021. Hlavní vědecké cíle jsou stejné jako u Bion-M1, tj. zkoumaní fyziologie zvířat a rostlin v podmínkách mikrogravitace, biotechnologie a radiobiologické účinky kosmického ionizujícího záření. Na palubě družice Bion-M2 tak budou laboratorní myši, hmyz, rostliny, buněčné kultury a mikroorganizmy. Prostor bude také pro několik málo technologických a fyzikálních experimentů. Speciální pozornost však bude věnována zejména hlodavcům a sledování kosmického záření v průběhu letu.

Všechny biologické experimenty se doposud, až na výjimky při misích Apollo a Zond, uskutečňují na nízké oběžné dráze kolem Země ve výšce maximálně 500 km. Mise Bion-M2 bude unikátní právě výškou oběžné dráhy, která dosáhne 1000 km a úroveň záření se zvýší nejméně o řád. Kumulované dávky a jejich účinky na živé organizmy se pak přiblíží těm, jaké budou panovat při dlouhodobých kosmických misích k Měsíci či Marsu. Po 30 dnech v těchto podmínkách návratová část družice přistane na hranicích Ruska a Kazachstánu. Očekává se, že mise Bion-M2 přinese údaje o změnách radiační citlivosti živých organizmů v mikrogravitaci, jejich poškození v podmínkách reálného kosmického letu za zvýšené úrovně záření, dále poznatky pro doplnění a zpřesnění požadavků na lékařskou podporu budoucích pilotovaných letů a také uplatnění získaných zkušeností v pozemské medicíně.

Institut lékařsko-biologických problémů je nakloněn mezinárodní spolupráci s českými pracovišti a jejich zapojení do programu návratové družice Bion-M2. CSO v součinnosti s IMBP vyzývá česká pracoviště k vyjádření zájmu o účast na misi Bion-M2 a to jak zapojením do stávajících experimentů, tak i vlastním vědeckým přístrojem. Nápady a náměty, technické, finanční i organizační záležitosti konzultujte s autorem článku. Česká kosmická kancelář je také připravena ve všech výše zmíněných oblastech česká pracoviště maximálně podpořit. Zájem je nutné vyjádřit nejpozději do 15. dubna 2016, taktéž u autora článku.