You are here

Drop Your Thesis! 2016

Připravte studentský projekt pro mikrogravitační prostředí pádové věže ZARM

ESA Education Office vyhlašuje výzvu zaměřenou na realizaci experimentu v prostředí mikrogravitace pádové věže v Centru aplikovaných kosmických technologií a mikrogravitace, ZARM v Brémách. Přihlášky mohou vysokoškolští studenti zasílat do 18. ledna 2016.

Již poosmé se do tohoto programu mohou přihlásit až čtyřčlenné týmy univerzitních studentů bakalářského, magisterského nebo doktorského studia ve věku 18-32 let z členských a spolupracujících zemí ESA. Program Drop Your Thesis! (DYT) umožňuje týmům vyzkoušet vědecké nebo technické experimenty související s jejich studiem, vědeckou nebo výzkumnou prací v mikrogravitačním prostředí 146 metrů vysoké pádové věže. Kampaň DYT2016 proběhne v říjnu a listopadu 2016.

Stav mikrogravitace je v pádové věži dosažen buď shozem pouzdra s experimentem z horní plošiny věže (délka trvání experimentu je 4,7 sekundy), nebo za použití katapultu, který pouzdro vystřelí od spodní základny (délka trvání experimentu 9,3 sekundy). V obou případech je úroveň mikrogravitace přibližně 10-6 G. Zbytkové zrychlení je při těchto experimentech ještě nižší než jaké bývá dosaženo při parabolickém letu a odpovídá úrovni, jaká je na palubě Mezinárodní kosmické stanice ISS či na jiných orbitálních platformách.

Vybraný tým získá možnost konzultovat svůj experiment s odborníky ESA, ZARM a ELGRA (European Low Gravity Research Association) po celou dobu přípravy, realizace i dokončování experimentu.

ESA Education Office poskytne studentům finanční podporu na pokrytí části nákladů na cestu a ubytování a hardwarových nákladů na přípravu experimentu.

Podrobný popis podmínek způsobilosti studentů a experimentů pro účast v soutěži najdete na webových stránkách ESA věnovaných programu Drop Your Thesis! Další informace se nacházejí také na webu Erasmus Experiment Archive, databáze experimentů financovaných nebo spolufinancovaných ESA a uskutečněných během kosmických letů, na Mezinárodní kosmické stanici ISS a v rámci dalších experimentálních kampaní za posledních více než 30 let (viz externí odkazy).

V případě zájmu o účast v programu Drop Your Thesis! 2016 neváhejte kontaktovat Českou kosmickou kancelář, která vám poskytne další informace a odbornou pomoc a podporu.