You are here

ČR v programu Neosat

Příležitosti pro česká pracoviště v programu ARTES 14 - NEOSAT

Po roce přípravných programových činností na programu Neosat, který tvoří část rodiny telekomunikačních programů ARTES, předložili oba dva hlavní dodavatelé Airbus Defence & Space a Thales Alenia Space (TAS) projektové návrhy na kompletní vývoj a certifikaci nových družicových platforem, které by měly být úspěšné na vysoce konkurenčním trhu družicových telekomunikací.

Program počítá s realizací letových zkoušek obou vyvíjených platforem - Spacebus Neo společnosti TAS a Eurostar Neo od Airbusu. V současnosti oba hlavní integrátoři sestavují konsorcia ze společností napříč členskými státy ESA s cílem ustanovit dodavatelské řetězce pro jednotlivé subsystémy družice. Úspěch obou těchto platforem bude záviset zejména na včasném uvedení na trh a vhodně stanovené ceně.

Neosat je spravován společnými týmy z ESA a Francouzské kosmické agentury CNES, které dohlížejí na nezávisle probíhající vývojové aktivity obou platforem. Prostřednictvím Neosatu se ESA pokouší podpořit konstruktéry Evropských družic a získat majoritní podíl na světovém trhu s telekomunikačními družicemi.

Účast českých společností v programu se dosud rozvíjí slibně. Jedna česká společnost již vyvíjí speciální odlehčené lepidlo pro aplikaci jednotlivých subsystémů na voštinové panely družice, přičemž další české firmy mají jedinečnou příležitost prokázat své schopnosti v oblasti vývoje mechanických systémů - mechanismů naklápění antén či solárních panelů nebo řídící elektroniky systémů řízení polohy.

Jednotlivá výběrová řízení vypisují oba hlavní integrátoři. Vybraní uchazeči budou přizvání do řešitelského konsorcia v rámci fáze C/D programu Neosat. Pro bližší informace kontaktujte autora tohoto článku prostřednictvím kontaktního formuláře v levé části stránky.