You are here

Veřejný průzkum Eurisy

Eurisy zkoumá využívání družicových aplikací ve veřejném sektoru

Organizace Eurisy provádí průzkum mezi institucemi financovaných z veřejného rozpočtu, které využívají služby založené na družicové navigaci, komunikaci a datech dálkového průjmu Země. Jedná se o instituce působící například v oblasti veřejné dopravy, územního plánování, ochrany životního prostředí nebo kontroly kvality ovzduší.

Eurisy je evropskou organizací, jejímž cílem je zvyšování povědomí o stávajících i nově vznikajících družicových aplikacích. Podporuje tak potenciální koncové uživatele prostřednictvím zprostředkování potřebných informací a zkušeností pro efektivnější využívání těchto aplikací.Eurisy díky práci s koncovými uživateli také poskytuje důležitou zpětnou vazbu veřejným činitelům s rozhodovací pravomocí pro přijímání opatření k překonávání překážek při šíření inovativních přístupů založených na využívání družic.

Pokud jste veřejnou institucí a využíváte družicové aplikace pro zkvalitněné vlastních služeb, věnujte, prosím, 10 minut svého času k účasti na tomto průzkumu. Stačí pouze vyplnit dotazník (viz sekce odkazů v levém panelu stránky), a to do 15. září 2015. Průzkum nezahrnuje žádné technické otázky, dotazy se týkají především procesu implementace služeb, založených na družicových datech, nákladů na tyto služby a jejich výhod.

V případě zájmu o více informací navštivte webové stránky Eurisy nebo kontaktujte autorku tohoto článku prostřednictvím kontaktního formuláře.