You are here

Kurz managementu IPM-14

Přihlašte se na kurz projektového managementu IPM-14

NASA v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě pořádá od 19. do 24. července 2015 kurz zaměřený na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice. Česká kosmická kancelář má příležitost na tento kurz nominovat jednoho účastníka z České republiky. Své nominace můžete posílat až do 21. května 2015.

Česká kosmická kancelář je členskou organizací výboru IPMC Mezinárodní astronautické federace, jehož aktivity se zaměřují na projektový management v mezinárodních kosmických projektech a programech. Česká kosmická kancelář má díky tomuto členství příležitost dvakrát ročně nominovat české účastníky na kurzy IPM. Kurzy, zaměřené na řízení mezinárodních kosmických projektů, pořádá NASA v rámci programu APPEL v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě. Příští kurz, označený IPM-14, se bude konat od neděle 19. do pátku 24. července 2015.

Kurzy IPM jsou určeny zejména pro vedoucí pracovníky, kteří řídí projekty v kosmonautice, či se na jejich řízení chtějí připravit. Pravidelně se jich účastní asi 40 až 50 projektových manažerů z celého světa. Výuka probíhá každý den od ranních hodin až do pozdního odpoledne a skládá se z přednášek, skupinových diskuzí, praktických cvičení a případových studií, večery jsou věnovány domácí přípravě a networkingu.

Mezi instruktory jsou přední odborníci na mezinárodní projektový management z NASA, ESA, JAXA a dalších kosmických agentur, ale také projektoví manažeři z velkých mezinárodních firem. Účastníci kurzu si rozšíří své znalosti z oblasti projektového managementu a jeho specifik v různých kosmických agenturách, právních úprav mezinárodního obchodu nebo komunikace v  mezikulturním prostředí. Naučí se také předcházet kulturním a etickým problémům, kterým mohou při práci na mezinárodních projektech čelit. Kurz je rovněž skvělou příležitostí k navázání mezinárodních kontaktů a spolupráce.

Česká kosmická kancelář na kurzy IPM v minulosti vyslala již osm českých účastníků. Všichni z nich svou účast hodnotí velice pozitivně, chválí profesionalitu organizátorů, vysokou úroveň jednotlivých přednášek a cvičení, aplikovatelnost poznatků do své praxe i přátelskou atmosféru mezi účastníky. Jen v posledních čtrnácti měsících se tohoto kurzu zúčastnilo pět projektových manažerů z České republiky. V únoru 2014 se kurzu IPM-11 zúčastnili Martin Kaška (Synpo) a David Latif (EGGO Space), v červenci 2014 se kurzu IPM-12 zúčastnil Jiří Berger (e-Fractal) a v únoru 2015 se kurzu IPM-13 zúčastnili Carlos Granja (ÚTEF ČVUT) a Jan Kubát (Crytur). Jednotliví účastníci shrnuli své zážitky a zkušenosti v článcích časopisu Czechspace i na webu České kosmické kanceláře. Odkazy na ně naleznete v levém menu této stránky.

Pokud vás tato příležitost zaujala, kontaktujte autora článku a zašlete mu svůj odborný životopis v angličtině a vyplněný formulář s osobními údaji (viz odkaz v levém panelu) nejpozději do čtvrtka 21. května 2015. Účastníci si hradí náklady na cestu a ubytování, proto je podmínkou přijetí nominace závazné potvrzení o zajištění financí na úhradu těchto nákladů. Podle předchozích zkušeností se jedná přibližně o 50 až 60 tisíc Kč. Výuka, stravování během výuky a doprava mezi hotelem a Kennedyho kosmickým střediskem jsou zdarma zajišťovány pořadatelem. Konečný výběr nominovaných zájemců provádí NASA. Bližší popis kurzu a jeho program naleznete v přílohách levého panelu.