You are here

KARI IST 2015

Zúčastněte se kurzu KARI International Space Training 2015

Korejská kosmická agentura KARI (Korean Aerospace Research Institute) pořádá od 29. června do 10. července 2015 ve městě Daejeon kurz International Space Training. Jedná se o každoroční kurz zahájený v roce 2010 a cílený na podporu spolupráce v kosmonautice mezi Jižní Koreou a dalšími zeměmi a vzájemné sdílení znalostí a zkušeností.

Součástí je mnoho přednášek na různá témata zahrnující nebeskou mechaniku, kosmické prostředí, subsystémy kosmických lodí a družic, výzkum vesmíru, pozorování Země nebo navigaci. Program zahrnuje také prohlídky kosmických pracovišť. KARI účastníkům hradí náklady na stravování a ubytování v průběhu celého kurzu. Náklady na letenku a místní dopravu hrazeny nejsou. Loňského kurzu se zúčastnilo celkem 20 účastníků ze 14 zemí světa. Mezi nimi byl i  Vladimír Dániel z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ). O jeho zkušenostech si můžete přečíst v 10. čísle časopisu Czechspace (viz odkaz v levém panelu).

Česká kosmická kancelář má možnost na tento kurz nominovat až dva účastníky z České republiky. Pokud vás tato příležitost zaujala, kontaktujte autora článku a zašlete mu svůj odborný životopis v angličtině nejpozději do neděle 3. května 2015. V emailu zároveň potvrďte informaci, že počítáte s úhradou nákladů na letenku a místní dopravu.