You are here

Seminář CSO na veletrhu AMPER 2015

Seminář CSO o podpoře rozvoje ICT průmyslu v kosmonautice

Mezinárodní veletrh AMPER, který se již několik let koná v Brně se každoročně zaměřuje na novinky z oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikací. CSO zde pořádá seminář věnovaný podpoře rozvoje ICT průmyslu v kosmonautice a souvisejícím příležitostem v programech ESA a EU. Seminář se uskuteční 26. března od 11 hodin v sále E v 1. patře kongresového centra.

Vystoupení bude realizováno ve společném bloku s prezentací Laboratoře pro vývoj a realizace fakulty elektrotechnické ČVUT, který se bude týkat možností laboratoře v návrhování, vývoji a výroby specializovaných elektronických zařízení a jejich součástí na příkladu vývoje a stavby malé družice CzechTechSat na ČVUT.

Cílem semináře CSO bude informovat účastníky o příležitostech v programech ESA a EU, zejména v oblastech družicových telekomunikací a navigací – ARTES, EGEP a H2020 Space. Projektovou podporu mohou získat naše firmy např. v rámci realizování studií proveditelnosti na témata spojená s modernizací navigačních systémů EGNOS a Galileo.

Příležitosti ve vývojových aktivitách orientovaných na telekomunikační systémy se vztahují především na vývoj subsystémů pro novou platformu evropské telekomunikační družice Neosat, družicové řešení systému řízení letového provozu a modernizaci systémů užitečného zatížení. Jedná se například o návrh a vývoj palubních subsystémů řízení polohy, regulace teploty, systémy napájení, antény a přijímače. Kromě vývoje letových zařízení programy zahrnují rovněž vývoj nových uživatelských, profesionálních či mobilních terminálů nebo zařízení pozemních přijímacích stanic.

Nezanedbatelnou úlohu budou v tomto roce představovat také aktivity zaměřené na informační služby, které budou využívat data z pozorování Země spolu s družicovými spoji a družicovou navigací. Účastníkům semináře budou rovněž podány informace, jak se dozvědět o chystaných projektových příležitostech více.

Kromě rozsáhlé výstavy s více než šesti sty vystavovateli nabídne AMPER i bohatý doprovodný program s řadou seminářů a třemi fóry: AMPER motion (elektromobily, nabíjecí stanice a hybridních vozů), Automatizace (internet věcí, výzvy pro automatizaci nebo trendy a aplikace strojového vidění) s fóraum OPTONIKA (přenos záření speciálními optickými vlákny, pikosekundové lasery nebo defekty v solárních článcích). 

Tématy seminářů budou například proudové chrániče, budoucnost ostrovních a hybridních systémů, perspektivy e-mobility či novinky v oboru elektronických součástek. Proběhne rovněž vyhlášení soutěže produkt roku a stranou nezůstanou ani důležitá ekonomická témata jako efektivní obchod s Hongkongem a Čínou nebo podnikání v Turecku.

V případě vašeho zájmu o účast na semináři CSO se obraťte na autora článku.