You are here

Projektové výzvy v ARTES 14

Blíží se výběr dodavatelů pro subsystémy družic Neosat

Programový element ARTES 14 je zaměřen na vývoj nové generace družicové platformy (tzv. Next Generation Platform, NGP). Koordinací vývojových aktivit a integrací jednotlivých funkčních bloků byli pověřeni oba hlavní evropští dodavatelé, Airbus Defence and Space a Thales Alenia Space.

Obě společnosti v současnosti připravují výběrová řízení na vývoj jednotlivých subsystémů družic Neosat. Náplň každého výběrového řízeníbude obsahovat vývoj a certifikaci příslušného subsystému, dodávku prototypů pro letové ověření a přípravu sériové výroby.

Společnosti, které mají zájem se účastnit výběrových řízení pro níže uvedené projektové aktivity, by měly deklarovat svůj zájem jeden týden před publikováním veřejné zakázky (ITT) tím, že budou kontaktovat příslušného smluvního pracovníka. Navíc by měla být kopie deklarace zájmu o účast v tendru zaslána na adresu:

Mr. E. Melliger, Contract Officer ESA,

erich.melliger@esa.int

Tel.: +31-71-5658472

ITT nebudou omezeny pouze na účastníky z členských států ESA, ale budou otevřena všem uchazečům po celém světě. Podpora ESA však bude udělována pouze společnostem ze členských států elementu ARTES 14.

Seznam subsystémů družice Neosat uvádíme níže včetně jejich stručného popisu a následně kontaktu na odpovědného pracovníka:

  • Heat Pipes - Subsystém pro efektivní odeběr a přesun tepla na vzdálenost až 5 metrů. Kontaktní pracovník: Mr. Bruno Feurté, Airbus Defence and Space, Email: Bruno.feurte@astrium.eads.net     
  • Antenna hold down release mechanism - Mechanický subsystém fixace antén pro udržování anténních reflektorů ve sklopeném stavu - ve fázi startu. Po dosažení koncové orbitální pozice by měl mechanismus zajistit uvolnění reflektorů před jejich vysunutím. Kontaktní pracovník: Mr. Loic Martineau, Airbus Defence and Space, Email: loic.martineau@astrium.eads.net
  • Power Processing Unit - Funkční jednotka dodávky elektrického proudu pro palubní síť a zásobování elektrického pohonného systému. Subsystém by měl dále zajišťovat ovládání elektrických motorů a filtrování proudových špiček a šumu. Kontaktní pracovník: Mr. Laurent Durou, Airbus Defence and Space, Email: Laurent.Durou@astrium.eads.net
  • Antenna deployment and pointing mechanism - Mechanický subsystém ovládání antén pro vysouvání a naklánění antén ve 2 osách. Kontaktní pracovník: Mr Michel Fabre, Thales Alenia Space, Email: michel.fabre@thalesaleniaspace.com
  • Electrical propulsion orientation mechanismus - Subsystém naklápění motorů elektrického pohonu. Kontaktní pracovník: Mr Michel Fabre, Thales Alenia Space, Email: michel.fabre@thalesaleniaspace.com
  • Chemical propulsion tank - Palivová nádrž pro skladování 1100 až 1600 paliva. Kontaktní pracovník: Mr Martin Death, Airbus Defense and Space, email: martin.death@astrium.eads.net

Vzhledem k tomu, že na vývoj družic Neosat bude navázána sériová výroba, je očekáván následný velký přínos pro trh družicových telekomunikací. S tímto ohledem ESA stanovila, že aktivity spojené s vývojem NGP budou spolufinancovány do výše, která se bude odvíjet od konkrétní obsahové náplně aktivity.

V případě potřeby dalších informací nebo konzultace se neváhejte obrátit na autora článku.