You are here

Projektová výzva CORA

Trvale otevřená výzva CORA pro vědecké projektové záměry v programu ELIPS

Evropská kosmická agentura ESA má trvale otevřenou výzvu CORA (Continuously Open Research Announcement) pro podávání vědeckých projektových záměrů využívajících parabolických letů, pádové věže a vědecké pozemní vybavení.

Výzva CORA je součástí volitelného programu ELIPS, do něhož jsou nyní zapojeny tyto členské státy ESA – Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a Kanada, která má v ESA status spolupracujícího státu.

Zájemci z českých výzkumných a vývojových pracovišť se mohou se svými experimenty účastnit parabolických letů ESA, shozů v pádových věžích a využívat příslušná vědecká pozemní zařízení. Každoročně se konají dvě letové kampaně s podmínkami mikrogravitace a jedna letová kampaň ve spolupráci s DLR s částečnou gravitací (třetinová/šestinová). Parabolické lety pod hlavičkou ESA se provádějí v upraveném dopravním letadle Airbus A-300 „Zero-G“ provozovaném francouzskou společností Novespace. Stav mikrogravitace je při jedné provedené parabole navozen na 20 až 22 sekund.

Dalším způsobem jak uměle navodit stav mikrogravitace je shoz experimentu ve speciálním kontejneru z pádové věže – drop tower. ESA využívá pádovou věž ZARM (Zentrum für Angewandte Raumfahrt Microgravitation) v německých Brémách, kde je možno navodit stav mikrogravitace na dobu 4,7 sekund nebo 9,3 sekund dle použitého způsobu provedení experimentu. Poslední možností pro zapojení do výzvy CORA je využití vědeckého pozemního vybavení GBS (Ground-Based Facilities) pro fyziologický, lékařský, biologický, materiálový a základní fyzikální výzkum a experimenty.

Pro zapojení do výzvy CORA je nutno dodat projektový záměr na uskutečnění experimentu. Projektové záměry jsou přijímány průběžně. Formulář pro projektový záměr si můžete stáhnout v dokumentu v příloze. Došlé projektové záměry jsou následně hodnoceny dle pěti kritérií:

  • řešení základních cílů CORA a ospravedlnění nutnosti uskutečnění experimentu ve stavu simulujícím kosmické podmínky,
  • vědecké a technické aspekty,
  • kvalifikace koordinátora a jeho partnerů související s úkoly a přidanou vědeckou hodnotou konsorcia a mezinárodního přístupu,
  • management,
  • zajištění finančních zdrojů.

V případě zájmu o další informace, konzultaci nebo pomoc s přípravou návrhu se neváhejte obrátit na Českou kosmickou kancelář.