You are here

Postdoctoral Research Fellowship programme

ESA RFP - dvouleté postgraduální stáže mladých vědců a inženýrů

Postgraduální výzkumný studijní program ESA (RFP) si klade za cíl nabídnout mladým vědcům a inženýrům možnost provádět výzkum v různých oblastech vědy o vesmíru, vesmírných aplikací nebo kosmických technologií.

Žadatel musí být občanem některého z členských nebo spolupracujících států ESA a musí mít krátce po získání doktorátu v oboru úzce spojeném s kosmickou vědou nebo kosmickými technologiemi.

Akceptováni jsou zájemci nejpozději do 5 let po získání PhD titulu a zájemci bez ukončeného studia, kteří předloží potvrzení, že v době nástupu do programu budou mít studium řádně ukončené. Do programu může úspěšný uchazeč vstoupit maximálně na 2 roky. Účastníci po dobu zapojení do programu pobírají od ESA odpovídající plat, včetně sociálního a zdravotního zabezpečení a příslušných cestovních a dalších specifikovaných náhrad.

Po vyplnění přihlášky a jejím zaslání na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách programu jsou úspěšní uchazeči pozváni na pohovor. Žádosti lze podávat kdykoli v průběhu roku. Proces hodnocení žádostí začíná obvykle v říjnu příslušného kalendářního roku.