You are here

Czechspace 01

Vyšlo 1. číslo nového časopisu České kosmické kancláře Czechspace.cz

Česká kosmická kancelář vydala na konci června první číslo nového časopisu nazvaného Czechspace.cz, ve kterém jsou aktuální informace o kosmických aktivitách v České republice a který bude vycházet pravidelně dvakrát ročně. Časopis tak nahradí dříve vydávaný Kosmický kurýr, který se přetransformoval do podoby emailového zpravodaje, jenž vychází jednou za měsíc po názvem Newsletter CSO.

Hned na prvních stránkách časopisu Czechspace.cz je přehled vybraných událostí ve světové kosmonautice a stručný přehled událostí nadcházejících. Následuje přehledný článek o zapojení České republiky do programů Evropské kosmické agentury (ESA) včetně popisu kroků, jež ke členství v ESA vedly.

Druhá část časopisu se věnuje dvěma, v loni dokončeným, českým projektům – GSE Land a EGNOS EduTools. Součástí článků jsou i rozhovory s jejich řešiteli. Úplně na závěr čtenáři naleznou informaci o hlavních cílech Odboru vzdělávání České kosmické kanceláře. Samozřejmě, že v časopisu Czechspace.cz jsou k nalezení i pozvánky na semináře, workshopy a školení, které pořádá či spolupořádá Česká kosmická kancelář.