You are here

GEO Appathon 2014

Vytvořte vlastní aplikaci využívající EO data a soutěžte o 20 000 dolarů

Iniciativa GEO (Group on Earth Observations) spouští novou celosvětovou soutěž s názvem GEO Appathon 2014, která je zaměřena na tvorbu aplikací využívající data z družic pro pozorování Země. 

Soutěž je otevřena jednotlivcům (studentům, vědcům a vývojářům) i týmům z nekomerční sféry, kteří se na profesionání úrovni zajímají o využívání těchto dat. Do soutěže je možné se registrovat do 31.7., posílat soutěžní návrhy pak do 31.8.2014. Cílem soutěže je vybrat tři nejlepší aplikace využívající data dálkového průzkumu Země, kteří vyhrají 20 000 dolarů. Skupina GEO založila tuto soutěž především, aby upozornila na velký potenciál využívání dat DPZ, který lze využít pro podporu rozhodovacích procesů.

Jako hlavní zdroj dat dálkového průzkumu budou účastníci využívat GEOSS Portal, který provozuje iniciativa GEO, a na kterém se nachází velké množství různorodých dat, která jsou zde k dispozici zcela zdarma. Soutěžící musí při tvorbě aplikace vycházet z možností GEOSS Portalu jedním z následujících dvou způsobů. V prvním případě je možné GEOSS Portal využít k výběru dat, se kterými bude aplikace pracovat. Ve druhém případě lze využít midllewarovou komponentu GEO DAB (Discovery and Access Broker) k integraci nástrojů GEOSS Portalu přímo do vyvíjené aplikace.

Výsledná podoba aplikace, typ uživatelské báze a množství vstupních dat není soutěžními pravidly nijak omezeno. Aplikace bude posuzována především z hlediska své užitečnosti. Soutěžní návrh však musí být zaměřen na jedno z následujících témat: zemědělství, biodiverzita, klima, katastrofy, ekosystémy, energie, zdraví, voda nebo počasí.

Aplikace by měla být rovněž navržena pro aplikačně orientované systémy jako jsou například Android, iOS, Windows 8.1 a Windows 8 Phone. Body navíc budou udělovány za kompatibilitu s více různými platformami. Aplikace rovněž může být navržena pro mobilní zařízení dle vlastního uvážení. Důležitou podmínkou je dostupnost aplikce zdarma v některém App Store nebo případně její odeslání v relevantním formátu organizátorům soutěže. Primárním jazykem produktu musí být angličtina.

Veškeré další podrobnosti o soutěži naleznete na oficiálních stránkách soutěže v sekci externích odkazů. V případě jakýchkoliv dotazů nevájte kontaktovat autorku článku.