You are here

Scientific Programme

Scientific Programme

Vědecký program

Doba trvání programu: průběžně s pětiletým rozpočtovým plánováním

Rozpočet: 507,90 mil € ročně pro období 2013-2017

Příspěvek ČR: není absolutně vymezený, jelikož je tento program ESA hrazen z povinného příspěvku členských států

Členské státy

Všechny členské země ESA

Obsah

Vědecký program je hlavím a také nejstarším programem ESA, pod jehož hlavičkou jsou realizovány astronomické, astrofyzikální a některé planetární mise. Program je určen ke stavbě kosmických observatoří a sond a není z něj v drtivé většině případů možné financovat vývoj a výrobu vědeckých přístrojů pro jednotlivé mise. Tyto musí být hrazeny z národních zdrojů nebo programu PRODEX. Aktuální podoba programu vychází ze strategie vědeckých misí, kterou ESA představila v únoru 2005 pod názvem Cosmic Vission 2015-2025.

Všechny mise jsou uskutečňovány na základě vyjádřeného zájmu vědecké komunity, která navrhuje jejich tematické zaměření. ESA vybírá excelentní mise k uspokojení co nejširší vědecké komunity a k upevnění provázanosti s národními výzkumnými programy. Ve Vědeckém programu jsou realizovány tři druhy misí rozdělené podle finanční ale i technické náročnosti jako velké mise (L-class) s rozpočtem do 1 miliardy euro, střední mise (M-class) s rozpočtem do 500 milionů euro a malé mise (S-class) s rozpočtem do 50 milionů euro.

Návrhy misí přijaté od vědecké komunity jsou vyhodnoceny podle úrovně připravenosti potřebných technologií, časového harmonogramu, finanční náročnosti a vědeckého přínosu. Většinou jsou vybrány dvě až tři kandidátské mise, u kterých je velkými průmyslovými integrátory navržena architektura a požadavky na misi. V technologických programech CTP a TRP je zahájen vývoj kritických technologií nutných k uskutečnění mise v daném časovém rámci. Po návrhu technického řešení mise a sestavení řešitelského týmu bývá vybrána jedna z misí ke konečné realizaci. Vybraný hlavní dodavatel celé mise (fáze B2/C/D) následně vypisuje jednotlivé tendry v systému EMITS.

Současný stav

V různých fázích vývoje a stavby jsou mise James Webb Space Telescope, BepiColombo, Lisa Pathfinder, CHEOPS, Euclid, Solar Orbiter, PLATO, JUICE a ATHENA. V srpnu 2014 ESA vyhlásila výzvu na čtvrtou středně velkou misi (M4).

Způsob zapojení

Návrhy na konkrétní mise sbírá  ESA na základě nepravidelně vyhlašovaných výzev k podávání tematických námětů určených široké vědecké komunitě.

Do vývoje a stavby samotné družice je možné se zapojit prostřednictvím tendrů vyhlašovaných ESA nebo hlavním průmyslovým řešitelem v systému EMITS.