You are here

Kurz managementu IPM-12

Přihlašte se na týdenní kurz NASA IPM-12 zaměřený na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice

Česká kosmická kancelář je členskou organizací Výboru pro řízení mezinárodních projektů a programů (IPMC) pod Mezinárodní astronautickou federací (IAF). Toto členství jí umožňuje dvakrát ročně nominovat českého zástupce do kurzu IPM (International Project Management Course), který probíhá v rámci programu NASA APPEL (The Academy of Program/Project & Engineering Leadership). Příští kurz, s označením IPM-12, se koná od neděle 20. do pátku 25. července 2014 v prostorách NASA ACE (Academy Center for Excellence) v Kennedyho kosmickém středisku na Floridě.

Kurz je zaměřen na řízení mezinárodních projektů v kosmonautice a je určen zejména pro vedoucí pracovníky, kteří se touto problematikou aktivně zabývají. Pravidelně se jej účastní přibližně 40 až 50 projektových manažerů z celého světa. Výuka probíhá každý den od ranních hodin až do pozdního odpoledne a skládá se z přednášek, skupinových diskuzí, praktických cvičení a případových studií, večery jsou věnovány domácí přípravě nebo networkingu.

Mezi instruktory jsou přední odborníci na mezinárodní projektový management a zkušení projektoví manažeři z NASA, ESA, JAXA a dalších kosmických agentur a organizací. Účastníci kurzu si rozšíří své znalosti z oblasti mezinárodního projektového řízení a jeho specifik v různých kosmických agenturách, právní úpravy mezinárodního obchodu, „soft skills“ a komunikace v  mezikulturním prostředí a kulturních a etických problémů, kterým mohou při práci na mezinárodních projektech čelit. Kurz je také skvělou příležitostí k navázání mezinárodních kontaktů a spolupráce.

V únoru tohoto roku se kurzu IPM-11 zúčastnili i dva čeští projektoví manažeři. Oba dva svou účast hodnotí velice pozitivně, chválí profesionalitu organizátorů, vysokou úroveň jednotlivých přednášek a cvičení, aplikovatelnost poznatků do své praxe i přátelskou atmosféru mezi účastníky. Více o jejich zkušenostech si budete moci přečíst v právě připravovaném devátém čísle našeho časopisu Czechspace.

Pokud vás tato příležitost zaujala, kontaktujte autora článku a zašlete mu svůj odborný životopis v angličtině nejpozději do čtvrtka 15. května 2014. Účastníci si hradí náklady na cestu a pobyt, proto je podmínkou přijetí nominace závazné potvrzení o zajištění financí na úhradu těchto nákladů. Stravování během výuky a doprava mezi hotelem a Kennedyho kosmickým střediskem jsou zajišťovány pořadatelem. Konečný výběr nominovaných zájemců provádí NASA. Bližší popis kurzu a jeho program naleznete v příloze.