You are here

Publikace Earth Explorer

CSO vydala publikaci o družicích ESA Earth Explorer

Česká kosmická kancelář vydává studii o družicích Evropské kosmické agentury (ESA) Earth Explorer, které jsou určené pro pozorování planety Země v různých oblastech vědeckého výzkumu – atmosféra, biosféra, hydrosféra, kryosféra či podpovrchová stavba Země. 

Publikace je určená všem, kdo mají zájem o zapojení do přípravy některé z plánovaných družic, ale i těm, kteří chtějí využívat data, která tyto družice produkují. Dokument je dostupný ke stažení v příloze ve formátu pdf. Tištěnou verzi lze objednat v CSO nebo zapůjčit ve vybraných knihovnách.

Cílem dokumentu je seznámit čtenáře s částí programu EOEP (Earth Observation Envelope Programme), z něhož jsou tyto družice financovány, a to jednak z pohledu organizace programu, procesu výběru nových družic, financování i jejich současného stavu. Obsahem studie je rovněž podrobný popis každé ze stávajících i budoucích družic Earth Explorer, ve kterém jsou rozebírány cíle pozorování dané družice, přístrojové vybavení a konstrukční řešení, fáze vývoje a popis dostupných dat, která družice produkují. Závěr studie je pak zamyšlením nad možnostmi zapojení České republiky v tomto programu.

Mise Earth Explorer se obecně dělí na základní a příležitostní podle rozsahu a rychlosti potřebné pro zpracování konkrétního vědeckého tématu. Příležitostní mise se vyznačují na rozdíl od těch základních, které jsou vždy zaměřené na specializovanou vědeckou oblast, reflektováním aktuálních globálních problémů ohrožení životního prostředí a rychlejší a levnější stavbou.

Z celkem jedenácti popisovaných družic, jsou již tři plně funkční na oběžné dráze (GOCE, SMOS, CryoSat-2) a další tři budou vypuštěny do roku 2015 (Swarm, ADM-Aeolus, EarthCARE). Datové produkty prvních tří družic jsou již volně dostupné na webu ESA a lze je po registraci využívat v projektech. Družice, jejichž stavba ještě nebyla zahájena a čekají na oficiální výběr pro mise Earth Explorer-7 a Earth Explorer-8 jsou družice BIOMASS, CoReH2O a PREMIER (kandidáti EE-7) a družice Flex a CarbonSat (kandidáti EE-8). Tyto družice nabízí na rozdíl od těch již schválených možnost zapojení České republiky do vývoje a stavby družic a jejich přístrojového vybavení.