You are here

TRP

Technology Research Programme

Technologický výzkumný program

Doba trvání programu: průběžně s roční aktualizací rozpočtu

Rozpočet na rok 2014: 69,09 mil. €

Příspěvek ČR: není absolutně vymezený, jelikož tento program ESA je hrazen z povinného příspěvku členských států

Členské státy

Všechny členské země ESA

Obsah

Technologický výzkumný program je součástí základních aktivit, na které povinně přispívají všechny členské země agentury, neboť pokrývá technologické domény a oblasti aplikací kosmonautiky napříč téměř celým programem ESA a v podstatě stojí u zrodu všech misí:

  • Pozorování Země (SD1)
  • Výzkum vesmíru (SD2)
  • Pilotované lety a průzkum sluneční soustavy (SD3)
  • Kosmické dopravní prostředky (SD4)
  • Telekomunikace (SD5)
  • Navigace (SD6)
  • Obecné technologie (SD7)
  • Robotický průzkum sluneční soustavy (SD9)

Program hradí projekty vývoje technologií od počátečního zformulování základní ideje vycházející z aktuálního stavu vědeckého poznání (TRL 1) až po ověření klíčových elementů navrhované technologie v praxi formou jednoduchých laboratorních zkoušek (TRL 3).

Pracovní plán programu je připravován mezioborovou skupinou technologických expertů ESA TECNET. Plán aktivit vychází ve dvou až tříletých cyklech (např. 2011-2013, 2014-2015), je průběžně aktualizován a obsahuje řádově stovky aktivit. Všechny projekty v rámci programu TRP jsou agenturou hrazeny ze 100 %.

S určitou nadsázkou lze říci, že projekty v programu TRP patří mezi nejdůležitější, protože v případě úspěchu do jisté míry slibují řešitelskému pracovišti naději další práce na projektu v rámci technologicky navazujících programů ESA, jakými jsou obecný technologický program GSTP a aplikačně specifické programy EOEP, FLPP, ELIPS, MREP, EGEP či ARTES. 

Způsob zapojení

Podáním projektového návrhu na veřejné zakázky vypisované průběžně v systému EMITS a reagující na aktuální obsah pracovního plánu programu. 

Současný stav

Aktuálně je platný pracovní plán na rok 2015, který obsahuje necelou stovku nových aktivit. V případě zájmu o konkrétní témata se obraťe na autora článku.