You are here

ARTES - Future Preparation

Advanced Research in Telecommunications Systems - Element Future Preparation

Program pokročilého výzkumu v telekomunikačních systémech - element Future Preparation

Doba trvání programu: 2013 - 2016 (6. etapa)

Celkový rozpočet: 40 mil. €

z toho pokryto: 17,79 mil. €

příspěvek ČR: 0,10 mil. €

Členské státy

Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Kanada, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

Obsah

Program ARTES Future Preparation (dříve Element 1) se orientuje na realizaci studií proveditelnosti, tržních analýz a dalších činností souvisejících s přípravou vývojových aktivit zaměřených na telekomunikační technologie ve středně a dlouhodobém horizontu. V rámci tohoto elementu jsou definovány nezbytné vývojové kroky, nutné k realizaci telekomunikačních programů a jejich vhodné načasování. Tyto požadavky slouží zároveň jako vstupy definující technologie, vyvíjené v ostatních elementech ARTES. 

Způsob zapojení

Klasický způsob reakcí na výzvy v systému EMITS, které vyplývají z platného pracovního plánu. Některé z nich vycházejí každoročně, některé s delší periodou, či nepravidelně. 

Současný stav

 Hlavní aktivity elementu ARTES Future Preparation mezi lety 2013 – 2016 se zaměřují na tato konkrétní témata:

• studie proveditelnosti, tržní a marketingové studie a ekonomické analýzy identifikující potřeby budoucích telekomunikačních misí 

• identifikace požadavků na konkrétní systémy dle úkolů jednotlivých misí 

• podpora současných i budoucích experimentálních systémů ESA

• příprava budoucích experimentálních misí a definice nových programových elementů -  pokud se to ukáže jako potřebné¨

• podpora provozovatelů i Evropských pracovních skupin zaměřených na telekomunikace

• podpora mezinárodního plánování v oblastech kmitočtové alokace a standardizačních procedur

• podpora telekomunikačních programů EU

• umožnit experimentovat s novými systémovými koncepty (např. modely antén, šíření, simulace, software)

Přibližně polovina úsilí, věnovaného vývojovým aktivitám, je orientována na uspokojení vnitřní potřeby ESA (např. aktualizace tzv. ESA Long Term Plan). Druhá polovina je pak orientována na kontrakty s průmyslem zemí, které jsou členy elementu.