You are here

Stáže ESAC 2014

Nabídka studentských stáží ve středisku ESA/ESAC pro rok 2014

Evropské středisko kosmické astronomie (ESAC - European Space Astronomy Centre) vyhlašuje pro vysokoškolské studenty stáže pro rozvoj jejich profesních dovedností. V nabídce je více než dvacet projektových pozic z astronomie, astrofyziky a souvisejících oborů. Stáže jsou nehrazené s možností drobných diet. Podávání přihlášek končí 10. 2. 2014.

Nabízené pozice jsou zejména výzkumného charakteru v oblastech astronomie a astrofyziky, ale i v aktuálním tématu sledování kosmického odpadu a ochrany Země před planetkami a vysloužilými družicemi. Několik nabídek se rovněž zabývá podpůrnými činnostmi typu kalibrace kosmických dalekohledů či programováním a automatizací robotického ovládání pozemních teleskopů.

Stáže jsou určené studentům magisterského studia, trvají od 3 do 6 měsíců a nejsou agenturou hrazeny, nicméně uchazeči mohou požádat o přidělení diet do výše 20 Euro na den. Kromě nákladů na cestu do ESAC a zpět jsou účastníci povinni si sami zajistit zdravotní a úrazové pojištění a najít si místní ubytování.

Kompletní přehled stáží včetně podrobnějšího popisu jejich náplně a formuláře pro podání online přihlášky naleznete na webových stránkách ESA/ESAC na odkaze v levém sloupci. Uzávěrka je 10. 2. 2014. V případě zájmu o účast v programu informujte autora článku.